Invalidski penzioneri i naknada za telesno oštećenje

Invalidski penzioneri ne stiču automatski pravo da im se isplaćuje naknada za telesno oštećenje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Naknada za telesno oštećenje je novčana socijalna pomoć na koju neki invalidski penzioneri imaju pravo, a neki ne. Dakle, korisnici invalidskih penzija u nekim slučajevima ne primaju naknadu za telesno oštećenje.

BizPortal navode kao primer slučaj invalida sa potpunim gubitkom radne sposobnosti iz Prokuplja. On prima invalidsku penziju, ali je odbijen za naknadu za telesno oštećenje. Žali se da mu je penzija mala i da mu je teško da sa toliko novca preživi. Ne shvata zašto je odbije naknadu za telesno oštećenje kada je invalid sto odsto.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) navode da potpuni gubitak radne sposobnosti jeste uslov za invalidsku penziju koju je osiguranik iz Prokuplja i dobio. Potpuni gubitak radne sposobnosti, međutim, ne utiče na sticanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Kako objašnjavaju, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje može se ostvariti za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću ako telesno oštećenje iznosi najmanje 30 odsto.

Navode da na sajtu Fonda PIO precizno piše da pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje trenutno (april 2024) iznosi 12.462,67 dinara. Visina iznosa ove novčane naknade se određuje u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30 do 100 odsto od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine. O procentu telesnog oštećenja odlučuje organ veštačenja Fonda PIO. Iznos novačne naknade se usklađuje na isti način kao i penzije.