Početna demencija sa Levijevim telima DLT

Oznaka: demencija sa Levijevim telima DLT