Svetski dan borbe protiv limfoma 2020.

Udruženje obolelih od limfoma – LIPA obeležilo je, i ove 2020. godine, Svetski dan borbe protiv limfoma u Beogradu na Cvetnom trgu. Ovaj dan se obeležava 15. septembra.

Svetski dan borbe protiv limfoma uspostavljen je 2004. godine od strane Lymphoma Coalition, globalne mreže, sa ciljem da se poveća nivo svesti javnosti o limfomu i njegovim simptomima.

Udruženje obolelih od limfoma – LIPA postavilo je instalacije u boji sa imenima pacijenata sa njihovim pričama. Cilj je da se javnosti ukaže sa kakvim se sve situacijama suočavaju pacijenti oboleli od limfoma i koliko je težak put izlečenja. Ovogodišnja kampanja realizuje se pod sloganom „Učinimo limfom vidljivijim“.

Maja Kocić, predsednica Udruženja, naglasila je da je ovoj grupi pacijenata posebno teško ove godine zbog pandemijske situacije. Pacijenti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom imaju oslabljeni imunosistem, pa su zbog toga izloženi većem riziku od zaražavanja koronavirusom nego ostali građani. Rizik kod ovih pacijenata se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (dijabetes, kardiovaskularne ili plućne bolesti).

„Na sreću, na osnovu naših saznanja i ankete koju smo sproveli među pacijentima, u prvoj fazi ove krize, samo mali broj pacijenata je imao kašnjenje ili odlaganje u terapijama. Uglavnom su odložene redovne kontrole kod pacijenata sa dugogodišnjom remisijom. Međutim, većina pacijenata je uspela da ostvari kontakt sa svojim ordinirajućim lekarom. U situaciji koju imamo od marta meseca, struka je uložila maksimalne napore da pacijentima pruži odgovarajuću negu što je moguće optimalnije, u okviru ograničenih kapaciteta i dodatnih rizika koje virus sa sobom nosi“, naglasila je Kocić.

Više nego ikada ranije, sada je neophodna saradnja svih činilaca zdravstvenog sistema, uključujući, naravno i pacijente i udruženja pacijenata, na stvaranju inovativnih i efikasnih rešenja za prevazilaženje posledica epidemije, koje će bez sumnje, biti dugoročne.

O limfomu

Limfom je maligna bolest limfocita. Postoji više od 80 različitih podtipova limfoma po trenutnoj klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije. Oni su podeljeni u dva osnovna tipa: Hočkinske i nehočkinske limfome. Nehočkinski limfomi čine više od pet šestina svih limfoma.

Limfom je sedmi najučestaliji malignitet na svetu. Svake godine u svetu se registruje preko 700.000 novoobolelih, uključujući i one sa hroničnom limfocitnom leukemijom. Neblagovremeno uspostavljena dijagoza, zajedno sa nejednakim pristupom savremenim terapijama, najveći su problem sa kojima se suočava većina pacijenata.

U Srbiji oko 1.200 ljudi dobije dijagnozu limfoma svake godine.

Pacijenti kasne sa odlaskom kod lekara jer limfom ima nespecifične simptome. Ovi simptomi mogu biti simptomi nekih manje ozbiljnih stanja, kao što su: bezbolni uvećani limfni čvorovi, najčešće na vratu, ispod pazuha i u preponama, neobjašnjivi gubitak težine, groznica i blago povišena temperatura, stalno kašljucanje, glavobolje…

Živeti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom je izuzetno teško. Ono podrazumeva suočavanje sa mnogobrojnim problemima i izazovima. Među njima su i anksioznost, strah i nesigurnost kod pacijenata, ali i članova njihovih porodica.

Izvor: Nedeljnik i Penzin.rs
Fotografija: Nedeljnik