Magazin Godine Srbija Zdravlje

Ko ne ode na obavezni preventivni pregled, plaća ako se razboli

Nacrt zakona predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Ako se ne odazovu, mogli bi da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled.

Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled.

Troškove preventivnih pregleda za sve građane će snositi Republički fond za zdravstveno osiguranje za osigurana lica, a za neosigurana lica će snositi Republika Srbija. Kako je broj pacijenata koji su se odazvali na preventivne preglede i skrining programe do sada bio veoma nizak, nadležni u zdravstvu su predložili sankcije za one koji ne brinu o sopstvenom zdravlju.

Ovo rešenje predstavlja samo jedan od načina na koji država vodi borbu protiv malignih tumora u Srbiji. Sankcija je predviđena kako bi se na neki način građani i građanke podstakli na odazivanje na skrining preglede koji su važni da bi se sprečilo oboljevanje od najtežih vrsta bolesti.

Odgovornost je u ovom smislu dvostrana. Pošto je zdravstveno osiguranje obavezno, država mora da aktivira mehanizme za sprovođenje preventivnih pregleda. Sa druge strane, građani i građanke su obavezni da se odazovu ovim pozivima.

Ovo je jedan od boljih predloga, koji će doprineti povećanju preventive i smanjenju stope smrtnosti. Posmatrano iz ugla finansija, predložene mere će doprineti i smanjenju troškova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, što će ujedno doprineti boljem kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga.

Sankcija predviđena Nacrtom zakona će postojati samo ako se građani i građanke ne odazovu pozivu na preventivni pregled u slučaju oboljenja od konkretne bolesti do sledećeg poziva, odnosno skrininga (od dve do tri godine).

Izvori: Paragraf, Pravni skener


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija