Šumadija: Više od četvrtine nezaposlenih čine žene starije od 45

Više od četvrtine broja nezaposlenih u Šumadiji čine žene starije od 45 godina.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaMaria Lupan sa Unsplash

Više od polovine nezaposlenih u Šumadiji, kojih je ukupno 22.577, jesu žene – 13.299. A više od polovine nezaposlenih žena (6.972) čine žene starije od 45 godina. To pokazuju podaci iz poslednjeg statističkog izveštaja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nezaposlene žene starije od 45 godina, smatraju u kragujevačkom udruženju „Putokaz“, nevidljiva su grupa za poslodavce. Uprkos znanju i radnom iskustvu koje imaju.

Ovo udruženje je razgovaralo sa 37 nezaposlenih žena sa teritorije Šumadije, starijih od 45 godina, tokom 2021. godine

„Gotovo sve su izgubile veru u ‘državu i sistem’, smatraju da Nacionalna služba za zapošljavanje ‘ne radi svoj posao’, nisu zadovoljne saradnjom sa NSZ, često su bile u prilici da čuju negativne komentare na račun godina i neretko su doživljavale različita poniženja na račun fizičkog izgleda i pola. Većina njih veruje da je zapošljavanje moguće skoro isključivo preko veze, pre svega ‘politički'“, stoji u izveštaju „Putokaza“.

Žene starije od 45 – dvostruko marginalizovane

U ovom udruženju smatraju da je, kada su u pitanju žene starije od 45 godina na tržištu rada, glavni problem to što su one dvostruko marginalizovane – po osnovu roda i starosti.

„One nisu marginalizovane samo u odnosu na svoje muške kolege, već i u odnosu na mlađe koleginice“, navodi Snežana Milisavljević iz „Putokaza“.

Među nezaposlenima na tržištu rada 64 odsto su žene. Od tog dela populacije, više od polovine su žene starije od 45 godina. Na posao najduže čekaju, kada su u pitanju nezaposlena lica sa visokom stručnom spremom u Kragujevcu, žene starije od 45 godine, i to njih je 72 odsto.

Podsećamo:

U Skupštini grada Kragujevca ovo udruženje je podnelo Inicijativu za izmene i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za period 2021-2023. godine kojim bi žene starije od 45 godina bile prepoznate kao teže zapošljiva kategorija. Na taj način bi one bile obuhvaćene merama aktivne politike zapošljavanja.

Ovo udruženje je deo „Mreže za podršku ženama 45+“ koju pored čine i organizacije: iz Beograda, Čačka i Aleksandrovca.

Izvor: Ekapija