Stevan (Beograd): Odmah tu, ispod 66. paralele

Pesma sa V konkursa za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ u kategoriji „Najbolja putopisna pesma“. Pesma je, kao jedan od posebno pohvaljenih radova, objavljena u knjizi „Putujući spomenar“ koju je izdalo UG „Snaga prijateljstva – Amity“.

Panonska duša
lebdi nad Atlantikom
osmatra Severni ledeni okean
gleda ka glečerima,
smotri Island…

Na nepreglednim livadama
svih nijansi zelene,
veliko iznenađenje,
čopori onižih konja
i porodice ovčica.

Huče visoki, široki,
blistavi vodopadi,
nisu tiši ni talasi okeana,
nad crnim obalama vulkanskog peska,
trapavo lete šareni pafini
ptičice sa litica.

Ponosni, vitki Gejzir,
u trenu nastaje i nestaje,
šume prelepe mahovine uživaju
na beskonačnim brežuljcima
okamenjene lave,
nebo bogato oblacima

Trolovi sriču drevne rune
smišljaju nove nevolje ljudima,
jezičci glečera klize i tope se,
iz njih ističu bistre ,hladne reke
veselo žubore, krivudaju,
žure ocu Okeanu

I hladno je i nije,
jer vulkani nikada ne spavaju,
oni samo dremaju, dok erupciju spremaju,
odmah tu, na granici prema Severnom polu,
na Islandu, ispod 66 paralele.

Stevan Bukvić, 68 godina
lekar specijalista, Beograd

Fotografija: Konji na Islandu redcharlie za Unsplash


Šta je Draganova nagrada i zašto su ove priče i pesme, evo već petu godinu zaredom, sastavni deo Penzina: Draganova nagrada 2019.

Knjigu u PDF-u sa nagrađenim i pohvaljenim radovima sa konkursa Draganova nagrada 2019, u izdanju UG Snaga prijateljstva – Amity, možete naći ovde: “Putujući spomenar“.