Početna Magazin Godine Slepo crevo ima važnu ulogu

Slepo crevo ima važnu ulogu

Slepo crevo ima važnu ulogu

U javnosti je uvreženo mišljenje da slepo crevo ne služi ničemu. Ovo, međutim, nije nikada dokazano i odavno neki stručnjaci ukazuju na to da je takvo mišljenje apsolutno pogrešno. Istraživanja poslednjih godina ovo i dokazuju – slepo crevo ima važnu ulogu u organizmu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Slepo crevo tačnije njegov deo – apendiks ili crvuljak* ima lošu reputaciju zbog svoje sklonosti ka upalama (akutni apendicitis) koja često dovodi do potrebe za hirurškim uklanjanjem.

Iako se uopšteno posmatra kao relikt evolucije sa slabo poznatom ulogom, nedavno objavljena istraživanja potvrđuju, da ono, naprotiv, ima veoma važnu ulogu, na šta su mnogi stručnjaci već decenijama ukazivali.

Crvuljak služi kao akumulator korisnih crevnih bakterija.

Heder F. Smit sa Univerziteta Midvestern je, zajedno sa međunarodnim timom naučnika, proučavao evoluciju apendiksa kod sisara kako bi objasnio ulogu slepog creva u celini. Oni su prikupili podatke o prisustvu ili odsustvu slepog creva, kao i o ostalim gastrointestinalnim osobinama kod 533 vrste sisara.

Otkrili su da se crvuljak samostalno razvio kod više od trideset rodova sisara i da skoro nikada nije nestao kada se jednom pojavio u određenom rodu. Ova činjenica govori u prilog tome da slepo crevo ima adaptivnu ulogu.

Ispitivanjem činilaca životne sredine, kao što su način ishrane, klima, socijalna priroda vrste i životno okruženje, naučnici su mogli da odbace nekoliko prethodno predloženih hipoteza kojima je pokušano da se slepo crevo poveže sa faktorima ishrane ili životne sredine.

Umesto toga, otkrili su da vrste koje imaju crvuljak imaju veću prosečnu koncentraciju limfnog tkiva (tkivo u kome borave limfociti i druge imunoćelije) u slepom crevu. Ovo otkriće sugeriše da bi slepo crevo moglo da igra važnu ulogu kao sekundarni imunološki organ.

Činjenica da limfno tkivo može da stimuliše rast određenih vrsta korisnih crevnih bakterija ide u prilog tezi da bi slepo crevo moglo da služi kao „utočište“ za korisne crevne bakterije.

Takođe je otkriveno i da je mnogo veća verovatnoća da životinje koje imaju neki oblik cekuma razviju i crvuljak. To navodi na zaključak da se crvuljak (apendiks) ne razvija samostalno već u sklopu šireg razvoja koji obuhvata i apendiks i cekum.

Sve je veći broj istraživanja koje pokazuju značaj crevnih bakterija za razne aspekte zdravlja.

Izvor: Midwestern University
Obrada: Penzin.rs


Crvuljak, lat. appendix je zapravo deo slepog creva. Kod ovog dela dolazi do upale.
Cekum je celokupno slepo crevo


Mogu vas zanimati i tekstovi: