Severna Makedonija uvodi socijalnu penziju

Svi građani Severne Makedonije stariji od 65 godina, koji nisu ispunili uslove za penziju ili čak ako nisu radili ni dan, od ove, 2019. godine, dobiće socijalnu penziju.

Ovo pravo se neće odnositi na one koji su u braku ili žive u vanbračnoj zajednici, a čiji partner već uživa penziju. Ta kategorija građana, prema mišljenju makedonske vlade, nije socijalno ugrožena i neće moći da dobija socijalnu penziju, preneo je portal 24.mk.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zakon o socijalnoj sigurnosti starijih osoba stigao je u Sobranje i o njemu će se glasati po hitnom postupku. Njime je propisano da državna socijalna penzija iznosi šest hiljada denara mesečno (96,7 evra) i da se jednom godišnje usklađuje sa troškovima života.

Uslovi za dobijanje prava na penziju i dodatne naknade

Uslov za dobijanje ove penzije je da osoba bude državljanin Severne Makedonije i da u toj zemlji živi poslednjih 15 godina.

Pored toga, uslov je i da osoba nema vlastitu imovinu i imovinska prava od kojih može da se izdržava, da nije korisnik penzije ili neke vrste primanja po osnovu starosti, invalidnosti ili izdržavanja od druge države.

Oni koji će primati socijalnu penziju imaće pravo i na naknadu za grejanje u iznosu od 1.000 denara (16 evra) od oktobra do marta. Ne postoji procena koliko ljudi ispunjava uslove niti koliko će novca biti izdvojeno iz budžeta za te namene.

Socijalnu penziju neće isplaćivati makedonski fond za penzijsko osiguranje, već centri za socijalnu pomoć.


Napomena Penzina: Centri za socijalnu pomoć jedini i mogu, pored vlade – direktno iz budžeta, da isplaćuju socijalnu pomoć što socijalna penzija i jeste. Ako bi Fond PIO počeo da isplaćuje bilo koji vid socijalne pomoći, uključujući i tzv. socijalne penzije, bio bi narušen penzioni sistem sama Severne Makedonije, a njihov Fond oštećen. Tu razliku između socijalnog i penzijskog osiguranja, vlada Srbije ne pravi.


Minimalna penzija koju isplaćuje makedonski Fond PIO licima koja su radila najmanje 15 godina iznosi 8.800 denara (oko 142 evra), što je samo 2.800 denara (45,2 evra) više od nove socijalne penzije.

Izvori: 24.mk, Tanjug
Fotografija: Ohrid, Marko Nikolajević za Penzin

Mogli bi vas zanimati i članci: