Seksualni odnosi ne prestaju usled nedostatka želje

Značajno smanjenje ili potpuni prestanak seksualnih aktivnosti predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka kod starijih ljudi. Osnovni razlog tog prekida, jeste gubitak supružnika.

Studija Bergstrom-Valan i Nilson sprovedena 1990. godine sa 509 učesnika od 60 do 80 godina pokazala je da seksualna aktivnost ne prestaje sa godinama. Ona nikada ne nestaje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Penetracija ostaje bitan element za ostvarivanje seksualnog zadovoljstva (55% muškaraca, 23% žena). Osobe koje su bile seksualno aktivne zadržavaju svoju seksualnost (i obrnuto).

Rad Linde Ad-Rajder, istraživanje sprovedeno sa 670 muškaraca i žena koji su u braku duže od 40 godina, omogućio je shvatanje položaja seksualnosti kao faktora kvaliteta odnosa kod starijih osoba. Kvalitet odnosa igra veliku ulogu u kvalitetu seksa. U terminu „seksualni odnos“ postoji reč „odnos“. Parovi koji su tvrdili da su bili veoma zaljubljeni na početku braka, zadržali su bolji odnos.

Primećuje se, takođe, da do opadanja seksualne aktivnosti dolazi nakon 60. godine, a ono je povezano sa smanjivanjem seksualnih kapaciteta muškaraca. Profesor Žerar Rib precizira da je kvalitet seksualnog iskustva povećan u značajnoj meri kod žena, dok je kod muškaraca opadao. Prvi faktor u očuvanju seksualnosti jeste zajednički život. Naveden je slučaj, apsolutni rekord prema rečima Žerara Riba, jednog para koji je 78 godina bio u braku, muškarac je imao 102 godine, a žena 98. Brakovi kod kojih seks i dalje postoji srećniji su od onih kod kojih je primetno opadanje broja odnosa.

Značajno smanjenje ili potpuni prestanak seksualnih aktivnosti predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka kod starijih ljudi.
Osnovni razlog tog prekida, jeste gubitak supružnika. Glavni razlozi odsustva seksualnih odnosa su: 

  • nedostatak partnera (63% ukupno)
  • nedostatak interesa (28% žena)
  • zdravstveni razlozi (19% ukupno)
  • nemogućnost postizanja orgazma (15% muškaraca)
  • nedovoljna seksualna atraktivnost (78% žena i 58% muškaraca)