Sastanak Zaštitnika građana i vlasnika privatnih domova za stare

Zoran Pašalić, zaštitnik građana razgovarao je sa predstavnicima Udruženja privatnih domova za stare. Glavni problemi su dužina postupka licenciranja i postojeća poreska regulativa. Problem i za domove i za korisnike jesu nelegalni domovi za stare.

Članovi Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starijih preneli su Zaštitniku građana da najviše problema imaju sa dužinom trajanja postupka licenciranja i postojećom poreskom regulativom. Zoran Pašalić je najavio da će kontaktirati nadležno ministarstvo .

„Od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tražiću da me obaveste o svemu na šta su ukazivali vlasnici privatnih domova kako bi uslovi rada bili jednaki za državne i za privatne domove i korisnicima obezbedio najviši nivo usluga“, rekao je Pašalić.

Veći broj pritužbi na rad Ministarstva za rad, nego na domove

Institucija Zaštitnika građana, kako je naveo Pašalić, primila je mali broj pritužbi na rad domova za stare. Veći je bio broj pritužbi na rad organa koje po zakonu ima nadležnost da kontrolišu. U pitanju je, pre svih, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je zaduženo za kontrolu ustanova socijalne zaštite.

„Zaštita starih osoba, kao što sam ranije najavio, biće naš prioritet kako u državnim i privatnim domovima za brigu o starim osobama tako i u njihovim porodicama. To su naše majke, očevi, drugi bliski srodnici. Svi zajedno imamo obavezu i dužnost da im obezbedimo dostojanstven tretman u starosti gde god da je provode, bilo u domu bilo kod kuće“, naglasio je Pašalić.

Zaštitnik građana ima i mandat da preventivno kontroliše rad socijalnih ustanova. To podrazumeva mogućnost posete bez najave, u bilo koje doba dana i noći. Ovo je važno, kako je objasnio Pašalić, jer je u fokusu rada ove institucije zaštita i unapređenje položaja dve najugroženije kategorije društva – dece i starih.

Nelegalni domovi – nelojalna konkurencija i opasnost za korisnike

Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja, rekao je da se oni susreću sa komplikovanim i dugim procesom licenciranja, a problem im je i postojeća poreska regulativa. To su, rekao je Milovanović, i problemi celog našeg društva, ali i starih osoba kojima je ovakav smeštaj potreban. Zato je, zaključio je, neophodna bolja saradnja i podrška države kako bi se unapredio njihov rad.

Članovi udruženja preneli su da imaju problema i sa nelojalnom konkurencijom koju stvaraju nelegalni domovi za stare. Rad i kvalitet usluga ovih domova nisu pod kontrolom nadležnih inspekcija, a najstariji korisnici mogu biti posebno ugroženi.To je Udruženje prijavljivalo resornom ministarstvu.

Predstavnici udruženja su ukazali i na problem sa izveštavanjem medija o problemima koje imaju u radu. Kada neki slučaj dospe u javnost, podaci koji se plasiraju u javnost uglavnom nisu provereni, Na taj način se utiče na reputaciju i poslovanje svih privatnih domova koji brinu o najstarijima.

Izvor: Ombudsman
Fotografija: Alex Boyd za Unsplash