Rok za plaćanje prve rate poreza 14. februar

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu je 14. februar 2020. godine. U Sekretarijatu za javne prihode objašnjavaju da se ne čeka rešenje za tekuću godinu.

Rok za uplatu obaveze za prvo tromesečje godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu je 14. februar, saopštio je Sekretarijat za javne prihode.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Prema Zakonu o porezima na imovinu, Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, porez plaća se akontaciono – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Dakle, iznos poreske obaveze na ime prvog tromesečja za ovu jednak je iznosu poreza za poslednje tromesečje za prethodnu godinu.

Iz Sekretarijata podsećaju da se redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegava obračun i naplata kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode. Ova odeljenja primaju stranke svakog radnog dana od 8 do 14 sati, izuzev srede. Sredom je prijem stranaka od 8 do 18 sati.

Izvor: B92
Fotografija: Penzin.rs

Podsećamo:

Godina 2013. donela je povećanje poreza na imovinu u svim gradovima Srbije. Koliko i zašto, čitajte u tekstu: Zašto je u Srbiji povećan porez na imovinu?

Poreski obveznici koji su preplatili porez ne mogu da računaju ni na kakvu kamatu, već samo na povraćaj osnovnog duga, jer poreznici nikome ne plaćaju interes za novac na svom računu. Više o tome, u tekstu: Poreska ne plaća kamate na viškove uplata

Prethodne, 2019. godine, od 44 opštine u kojima je popis imovine malo pre toga vršen, njih čak 38 je izrazilo potrebu da se on ponovi. V: Ponovo popis imovine u Srbiji

I, za kraj, podsećanje na jedan tekst koji se odnosi, pre svega, na odnos većeg dela medija i dela javnosti prema penzionerima. A sve u vezi sa imovinom i porezom na nju: Penzioneri i porez na imovinu – priča o otporu, a ne tugovanka