Početna Magazin Godine Ekonomija Poreska ne plaća kamate na viškove uplata

Poreska ne plaća kamate na viškove uplata

Poreska ne plaća kamate na viškove uplata

Dok građani za svaki dinar duga poreza plaćaju interes, Poreska uprava ga za viškove uplaćenog novca na računu ne obračunava – Poreski obveznici koji su preplatili porez ne mogu da računaju ni na kakvu kamatu, već samo na povraćaj osnovnog duga, jer poreznici nikome ne plaćaju interes za novac na svom računu.

izvor: J. Petrović-Stojanović, Politika

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđa plaćanje kamate u izuzetnim slučajevima, ali se zato bez izuzetka podrazumeva plaćanje kamate i za najmanji dug građana za porez.

Upitani, koje su to situacije kada građanin koji je preplatio svoju obavezu ima pravo i na kamatu, u Upravi javnih prihoda, Sekretarijatu za finansije, kažu za „Politiku”, da pravo da naplati kamatu ima samo onaj kome po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj, nije isplaćen osnovni dug.

Jedan naš čitalac, takozvani paušalac, požalio nam se da je preplaćivao, kako kaže, obaveze skoro godinu i po dana i to za oko 30 odsto mesečno. Umesto da plaća oko 52.500 dinara državi, mesečno je za porez na prihod od samostalne delatnosti, za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za nezaposlenost plaćao 75.000 dinara.

Kada je ove godine u maju shvatio da je u preplati, a da mu niko na to nije ukazao, zapitao se gde su završile njegove pare i ide li mu kamata na taj višak novca kojim neko drugi raspolaže.

Iznervirao se, kaže, kada su mu objasnili da na kamatu ne može da računa, jer poreznici nisu banka u kojoj se štedi i plaća interes za korišćenje tuđeg novca. Zbog duge procedure u naplati ovih para bilo mu je došlo, kaže, da od svega digne ruke i državi oprosti ovaj višak, ali je odustao, jer ni njemu poreznici nisu ništa poklonili.

U Upravi javnih prihoda kažu da obveznik koji ima preplaćeni iznos poreza, primera radi, na imovinu, može podneti pisani zahtev nadležnom odeljenju da se preplaćeni iznos preknjiži na druge dospele obaveze po osnovu javnih prihoda ili da mu se isplati na račun u banci.

Po podnetom pisanom zahtevu nadležno odeljenje proverava sve činjenice. Pre svih, osnovanost zahteva na osnovu kog donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. U slučaju da je utvrđeno pravo obvezniku na povraćaj, ili preknjižavanje, dostavlja se Upravi za trezor na izvršenje.

Navedeni rok od 15 dana za postupanje po zahtevu, propisan je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a istim zakonom propisano je da se:

u slučaju preplate na zahtev poreskog obveznika prvo namiruje dugovani porez po drugom osnovu, kao i da se vrši povraćaj, ukoliko nema dospelih obaveza po drugom osnovu.

U slučaju kada je reč o porezu na imovnu, Zakonom o porezima na imovinu za fizička lica propisana je obaveza plaćanja akontacija do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu.

Akontacija se, objašnjavaju u Upravi, plaća u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine. Ako je obveznik akontaciono platio više poreza nego što treba po rešenju, više plaćeni porez uračunava se za namirenje poreza za naredno tromesečje, ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Na pitanje da li su u vraćanju para za preplaćeni porez agilni isto onoliko koliko i u naplati dugova, u Sekretarijatu za finansije kažu, da je zakonom propisano plaćanje kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate. Sporedna poreska davanja su kamate i troškovi prinudne naplate poreza.

Na dugovani porez i sporedna poreska davanja kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti. Znači, zakonom je propisano plaćanje kamate u svim slučajevima kada obveznik duguje porez na imovinu.

Kako ne bi dolazilo do duga, ali ni do preplate, u Upravi javnih prihoda, kažu, da je od novembra 2011. godine obveznicima omogućeno da svoja stanja provere elektronskim putem.

Svako ko želi da ima uvid u svoje poreske obaveze treba preko Uprave da dobije korisnički nalog i lozinku koji se, zbog tajnosti podataka u poreskom postupku, koriste za pristup servisu.

Bitno je naglasiti da obveznik koji zahtev za dobijanje korisničkog naloga i lozinke popuni direktno na sajtu, može odmah nakon toga (bez čekanja na povratno obaveštenje) u bilo kom opštinskom odeljenju Uprave javnih prihoda, preuzeti lično ili preko ovlašćenog lica, svoj korisnički nalog i lozinku, koje će koristiti za proveru upita stanja.

Takođe, predajom popunjenog obrasca u bilo kom opštinskom odeljenju Uprave javnih prihoda, obveznik ili lice koje je on ovlastio, odmah dobija korisnički nalog i lozinku na osnovu koje ima uvid u izmirivanje svojih poreskih obaveza.