Ekonomija Magazin Godine Srbija

Zašto je u Srbiji povećan porez na imovinu?

Godina 2013. donela je povećanje poreza na imovinu u svim gradovima Srbije. Nova poreska osnova dobija se kad se kvadratura kuće prvo pomnoži sa prosečnom tržišnom cenom kvadrata nekretnine iste namene u toj gradskoj zoni, a onda se oduzme amortizacija na starost.

Ako u kući njen vlasnik živi, skida se još polovina iznosa, objašnjava Politika.

Naknadnim ograničenjima primene izmena Zakona o porezu u 2011. i 2012. godini država je kupovala socijalni mir. Ali, manji gradovi to više sebi nisu mogli priuštitii jer je Republika ukinula neke od lokalnih izvornih prihoda, izbrisala razne komunalne takse i nastavila sa hroničnim kašnjenjem transfera iz državnog u gradske budžete. Beograd je takođe odlagao primenu zakona ali će i njegovi prihodi nestati ili će biti drastično srezani od 1. januara 2014:

– Zbog prosečne visine plata, Beograd je mnogo izgubio letošnjim smanjenjem poreza na zarade sa 12 na 10 odsto, uz dizanje neoporezivog dela dohotka sa osam na 11 hiljada dinara. Sve opštine zajedno su time izgubile 20 milijardi dinara godišnje, a samo Beograd 6-7 milijardi, a pritom nema transfere iz republičkog budžeta  – kaže Aleksandar Bućić, sekretar za finansije Stalne konferencije gradova i opština, i dodaje:

Prestonicu će najviše pogoditi ukidanje naknade za gradsko građevinsko zemljište. Od nje je dobijao devet milijardi dinara godišnje, što je oko 12 odsto beogradskog budžeta. Predviđeno je da se taj gubitak kompenzuje novim zakonom o porezu na imovinu, kojim će od sledeće godine porasti prihod od pravnih lica.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija