Društvo Ekonomija Magazin Godine

Radno vreme (11) – Internet: posao u kući

Kao i u slučaju “fleskibilnosti” radnog vremena, tako je i “prednost” interneta da podeli posao na kuću i radno mesto, vrlo brzo izašla na loš glas. Veoma loš glas.

Internet omogućava skraćenje tradicionalnog shvatanja radnog vremena (na radnom mestu) i dodatni rad od kuće. Naravno, kako to “tržište diktira”, u praksi to zapravo znači da radnik treba da odradi puno radno vreme na radnom mestu, a tek zatim ima slobodu da posao i “doradi” od kuće.

Kao i u slučaju “fleskibilnosti” radnog vremena, tako je i ovde mogućnost, koja je neko vreme predstavljana kao prednost nekog zaposlenja, vrlo brzo izašla na loš glas. Veoma loš glas.

Radnici koji su upali u klopku “podele posla” na onaj na radnom mestu i onaj kod kuće, dočekao je i razvoj mobilnih tehnologija. Obaveštenja o pristiglim mejlovima sada nas stižu gde god da smo, zahvaljujući mobilnom telefonu.

Danas za neke “biti uvek u kontaktu” zapravo znači “biti uvek u kontaktu sa poslodavcem”, a ne u kontaktu sa prijateljima, porodicom, pa i samim sobom. Granica između posla i života tako je izbrisana, ali, u tom “brisanju”, zapravo je pomerena dublje u teritoriju “života”, sa tendencijom da je potpuno poništi. Naravno, sve to je dobro plaćeno… ili ipak nije?


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija