Početna Magazin Godine PUPS od penzionera nezakonito uzeo preko 450.000 dinara

PUPS od penzionera nezakonito uzeo preko 450.000 dinara

PUPS od penzionera nezakonito uzeo preko 450.000 dinara

Partija ujedinjenih penzionera (PUPS) je od udruženja penzionera iz šest gradova protivzakonito uzela preko 450.000 dinara, utvrdila Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je, sprovodeći kontrolu Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), utvrdila da je ova stranka uzela preko 450.000 dinara od udruženja penzionera iz šest gradova kršeći Zakon o finansiranju političkih stranaka, piše Blic.

Po ovom zakonu, strogo je zabranjeno finansiranje stranaka od udruženja. Zakonom je propisano da je stranka dužna da vrati novac u roku od 15 dana ukoliko ga je dobila na ovaj način.

Međutim, prilikom ove kontrole utvrđeno je da su u nekoliko gradova udruženja penzionera novac uplaćivala na račune gradskih odbora ove stranke i finansirala PUPS koji novac ni u jednom slučaju nije vratio iako ga zakon na to obavezuje.

Nelegalne donacije izvršene su u gradovima:

  • Kraljevo258.085 dinara na ime članarine svojih članova
  • Surdulica72.000 dinara uplaćeno na račun PUPS-a, bez podataka o osnovu uplate
  • Kragujevac70.000 dinara kao pozajmica stranci koja je kasnije preimenovana u donaciju
  • Svrljig30.000 dinara za finansiranje aktivnosti i troškova Aktiva žena PUPS-a
  • Kuršumlija30.000 dinara na ime donacije PUPS-u
  • Rača3.934 dinara plaćeno na račun PUPS-a, bez podataka o osnovu uplate

Agencija se, ovim povodom, obratila PUPS-u, skupštinama gradova i opština, udruženjima penzionera i invalida i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond).

U toku je dalji postupak radi utvrđivanja činjenica o postojanju povrede zakona, te će, u skladu sa pribavljenim dokazima, Agencija za borbu protiv korupcije pokretati prekršajne postupke. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti za ovu vrstu prekršaja propisuje kaznu od 200.000 do dva miliona dinara.

Podsećamo da je Agencija za borbu protiv korupcije početkom 2014. godine ispitivala navode da PUPS besplatno koristi prostorije PIO fonda što, takođe, predstavlja kršenje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Više o tome, u tekstovima:

Zbog nenamenskog raspolaganja imovinom, Unija poslodavaca Srbije je tužila PIO fond Upravnom sudu. O tome: