Društva sa drugim stubom (privatne penzije) u poslednje vreme sve se teže snalaze sa sve dužim životnim vekom korisnika i istovremenom nemogućnošću da se povećaju izdvajanja od zarada

Drugi stub penzija, odnosno privatna penzija koju uplaćuje poslodavac, još uvek nije deo zvaničnog penzionog sistema u Srbiji. Međutim, i države koje ovaj vid penzijskog osiguranja imaju decenijama, u poslednje vreme sve se teže snalaze sa sve dužim životnim vekom korisnika, i istovremenom nemogućnošću da se povećaju izdvajanja od zarada za više uplate u lični penzioni fond.

Britanski ekspert za penzije, dr Ros Altman, pozabavila se mogućim rešenjima u saradnji sa jednom osiguravajućom kućom i došla je do pretpostavke da je moguće da će se pojaviti brojne nove verzije ponuda privatnih penzija za korisnike*:

 • individualni pristup sklapanju ugovora i planova – prema istoriji zaposlenja ili faktorima životnih navika
 • nasleđivanje penzije u slučaju smrti – iako postoji i danas, često je opterećeno porezima na nasledstvo
 • odlaganje isplata – ako je početak isplata rata kasnije u životu, penzija bi se bolje nosila sa inflacijom, a vreme isplate bilo bi kraće, te bi i isplate bile pouzdanije
 • „investiciona“ isplata penzija – uz garancije da rata nikad neće pasti ispod određenog nivoa ili očekivanja od budućih ulaganja (varijante koje danas nisu naročito popularne)
 • nelinearne isplate – na primer, veće rate u poznijim godinama kada čovek počne da gubi nezavisnost
 • rate sa „pomirljivom“ vrednošću – fleksibilnost isplata penzije koja se prilagođava eventualnim novim okolnostima
 • penzije za dugovečnost – isplate koje bi počinjale u 80. ili 90. godini života
 • isplata nege – mogućnost isplata većih rata ukoliko u nekom trenutku života bude potrebna nega
 • penzija uz osiguranje – isplata određene sume deci ili unucima ukoliko dođe do ranije smrti
 • penzioni računi – u vidu tekućih računa ali i investicionog kapitala
 • penzioni rastući fond – za sigurnija ulaganja u ranim fazama i fluidnija ulaganja kako se stekne pouzdan kapital
 • multiopcioni rastući fond – podeljena ulaganja na investicije sa različitim rizicima
 • diversifikovani rastući fondovi – ulaganje u razne vidove kapitala, ali uz obezbeđenje određenih stalnih dodatnih prihoda u penziji
 • penzioni fond sa stabilnim prihodima – prihodi iz kombinacije povraćaja investicija i kapitala, uz pokušaj stabilnih isplata tokom vremena
 • garantovani fond – bio bi nešto skuplji jer podrazumeva garancije vrednosti isplata nezavisno od kretanja na tržištu
 • 20-godišnje penzione akcije sa provizijama za finansiranje nege ili dugovečnosti
 • odložene isplate – mogu biti kupljene delom ukupnog fonda koji bi bio određen da se koristi nakon 10 ili 20 godina, i koje bi se koristile u celini ili ratama u poznim godinama u slučaju dugog života.

*Penzin je ove ponude za svoje čitaoce preveo samo informativno. Ukoliko niste zadovoljni prevodom ili vam je potrebno više detalja predlažemo da pročitate originalni tekst na sajtu Moneywise.