Pristupačnost zdravstvene i socijalne zaštite starijima u vreme pandemije (anketa)

Zanima nas kakva je pristupačnost zdravstvene i socijalne zaštite starijima u vreme pandemije COVID-19. Molimo vas da sa nama podelite svoja i/ili iskustva svojih bližnjih koji su stari 65 i više godina.

U Republici Srbiji je 15. marta 2020. godine proglašeno vanredno stanje na teritoriji cele države zbog širenja koronavirusa. Srbija je pokušala da spreči širenje zaraze određenim merama. Na snazi je bio i policijski čas, a osobama starim 65 i više godina (odnosno 70 i više u manjim naseljima) bilo je i zabranjeno kretanje. Rad mnogih ustanova je izmenjen. Zdravstveni sistem je stavljen u službu borbe protiv COVID-19. Mnogi zdravstveni radnici su prebačeni u kovid-sistem.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Godinu dana kasnije, borba sa epidemijom i dalje traje. Program vakcinacije jedan je od boljih u svetu, ali je zdravstveni sistem i dalje u opsadnom stanju. U zdravstvu, manji prioritet se daje rutinskim procedurama i onima koje nisu hitne jer se teži ograničavanju prenošenja koronavirusa između pacijenata na bolničkom lečenju.

Kako zbog trajanja zabrane okupljanja tako i zbog zaštite zaposlenih u određenim insitucijama, promenjen je uobičajeni rad svih službi u državnom zdravstvenom i u socijalnom sistemu zaštite. Pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti postao je složeniji za korisnike usluga.

Budući da starije osobe imaju, u proseku, više bolesti, one su i češći korisnici zdravstvenih usluga. Što zbog navika, što zbog, u proseku, slabijeg materijalnog stanja u odnosu na ostatak stanovništva, stariji su i najčešći korisnici usluga državnog zdravstvenog sistema.

Osobe stare 65 ili više godina su i česti korisnici socijalnih usluga. Ono što njih čini posebno osetljivom grupom korisnika usluga iz socijalne zaštite jeste to što oni teže uspevaju da nadomeste nedostatak ili manjkavosti ovih usluga.

Anketa „Koliko su institucije sistema zdravstvene i socijalne zaštite pristupačne starijima u vreme pandemije COVID-19?“

U saradnji sa UG Snaga prijateljstva – Amity, portal Penzin pokreće novo anketno istraživanje. Ovom anketom želimo da ispitamo kakva su iskustva starijih građana Srbije u vezi sa pristupačnošću usluga sistema državne zdravstvene i socijalne zaštite u ovo doba pandemije COVID-19 koje, nažalost, još uvek traje.

Molimo vas da izdvojite par minuta i popunite kratku, anonimnu anketu.

Anketa se tiče iskustva starijih građana Srbije, ali je u ime osobe stare 65 ili više godina može popuniti i neko drugi. Napominjemo da nas zanimaju utisci o uslugama državnog sistema zaštite u periodu od završetka vanrednog stanja (7. maj 2020.) do danas.

Nije potrebno, naravno, da odgovarate na ona pitanja o kojima vi ili osoba u čije ime popunjavate anketu, nemate neposrednih iskustava u naznačenom periodu (npr. ako niste išli ni kod jednog specijaliste).

Ako anketu popunjavate sa mobilnog telefona, možda nećete videti sve ponuđene odgovore kod pitanja o uslugama specijalista medicine i uslugama socijalne zaštite. Ponuđena su tri odgovora: „nimalo lako“, „umereno lako“ i „izuzetno lako“. Da biste videli sve odgovore i izabrali odgovarajući, u zavisnosti od veličine ekrana vašeg telefona, možda je potrebno da pomerite sliku na ekranu nalevo.

Ova anketa je deo projekta udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode Helvetas – Swiss development organization i Građanske inicijative.

Fotografija: Dragana_Gordic – www.freepik.com

Podsećamo na rezultate prethodnih anketa: