Prijava radnika na dan

Prijava radnika na dan elektronskim putem biće omogućena ako se usvoji Nacrt zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima. Sindikati smatraju da bi usvajanjem ovog zakona radnici dodatno bili obespravljeni.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED predstavila je 4. oktobra Nacrt zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima. Ovim nacrtom se predviđa da na povremenim poslovima radnici mogu biti prijavljeni najviše 15 dana u toku meseca, ili 120 dana godišnje. U slučaju angažovanja radnika u građevinarstvu i turizmu rok je skraćen na 90 dana godišnje kod jednog poslodavca.

NALED je ovom prilikom predstavio pojednostavljeni sistem elektronske prijave. U ovoj alijansi smatraju da pozitivno iskustvo sa pojednostavljenom elektronskom prijavom sezonaca u poljoprivredi može da posluži kao model za smanjenje sive ekonomije i neformalnog rada u drugim sektorima.

Sindikati se, međutim, oštro protive ovome, piše Nova ekonomija. Sindikati smatraju da je ovo način da neke kategorije poslova večno ostanu povremeni poslovi, bez sigurnijeg ugovora o radu.

Argumentovanu kritiku Nacrta zakona možete pročitati u članku: Reljanović: Izmene Zakona o sezonskom radu prevazilaze najgora očekivanja

Poslodavac ne može da angažuje radnike preko sistema više od 180 dana u toku godine. Takođe, sabiraju se dani angažmana preko sistema i PP ugovora.

Da bi se sprečile zloupotrebe, predviđen je minimalan protok vremena između otpuštanja radnika sa Ugovorom o radu i njegovog ponovnog angažovanja preko sistema. Taj rok iznosi tri meseca. Poslodavac, takođe, ne može da angažuje neograničen broj radnika preko sistema u građevini i turizmu i ugostiteljstvu. Predviđene su dozvoljene kvote.

Zakon omogućava i angažovanje stranih radnika kojima nije potrebna viza za rad u Srbiji.

Kategorije radnika koji mogu biti prijavljeni elektronski za povremene poslove

Nacrtom zakona su tačno predviđene kategorije poslova u svim delatnostima za koje poslodavac može elektronski da prijavi radnike samo za dane angažmana. Taj trošak za poreze i doprinose iznosi oko 355 dinara.

U poljoprivredi se elektronska prijava sezonaca već primenjuje. U ovoj kategoriji delatnosti prijava na dan biće moguća na poslovima: priprema zemljišta, sadnja, orezivanje, branje, čišćenje, sortiranje, pakovanje.

U kućnim i pomoćnim poslovima mogu se na ovaj način prijaviti radnici na poslovima: čuvanje dece, starijih lica, čišćenje kuća i zgrada.

U građevinarstvu, poslodavac može preko informacionog sistema na dan da angažuje radnike na poslovima: ograđivanje gradilišta, utovar i istovar, prenošenje materijala, ručni iskop zemlje do 1 metra.

Angažovanje radnika na ovaj način je omogućeno i za posao turističkog vodiča, turističkog pratioca i hostese. U slučaju većeg broja gostiju za svadbe, utakmice i slične događaje, ugostitelj može samo za dane angažmana da prijavi šankere, konobare, kuvare, perače sudova i dostavljače hrane.

Prava radnika po Nacrtu zakona

Radnik prijavljen preko sistema „prijava na dan“ ima pravo na ograničeno radno vreme i dnevne i nedeljne odmore, Takođe ima pravo na posebnu zaštitu trudnica, porodilja i maloletnih lica, pravo na bezbednost i zdravlje na radu, pravo na novčanu naknadu, prava iz PIO i osiguranje u slučaju povrede na radu. Zadržava zdravstveno osiguranje.

Dodatno, radno angažovanom se ne obustavlja novčana naknada za slučaj nezaposlenosti. On se ne briše iz evidencije nezaposlenih, niti gubi druga socijalna promanja, što važi u slučaju ugovora o privremeno-povremenim poslovima. To je bio i razlog zašto su radnici dosad odbijali da sklope PP ugovore sa poslodavcem.

U odnosu na prethodni zakon koji se primenjuje u poljoprivredi, novina je obaveza poslodavca da pisanim putem obaveštava radnika o dogovorenim uslovima rada preko informacionog sistema.

Slika: Detalj Murala Džulijusa Velca (Julius Woeltz)

Podsećamo i na tekst:

Srbija, zemlja u kojoj istovremeno otpuštaju i traže radnike svećom