Potpisan Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Australijom

Srbija je potpisala Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Australijom. Sporazumom su, između ostalog, regulisana prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaVita Vilcina za Unsplash

Sporazum o socijalnoj sigurnosti potpisao je ministar za rad i socijalna pitanja Nikola Selaković sa ambasadorom Australije Danijelom Emerijem.

Ovaj sporazum omogućava državljanima Srbije u Australiji da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Srbije.

Ministar Selaković je napomenuo da u Australiji živi i radi između 150.000 i 200.000 srpskih državljana. To je, kaže, bio osnov za zaključenje Sporazuma između dve zemlje, prenosi Ozon.

Sporazumom se reguliše ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izbegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućena lica, kao i potpunija zaštita osiguranika i korisnika prava.

„U skladu sa principom izjednačenosti teritorija, prava iz socijalnog osiguranja stečena na osnovu pravnih propisa jedne države, mogu se koristiti i van njene teritorije. Transfer u državu nastanjenja, odnosno prebivališta, vrši se bez umanjenja visine davanja“, istakao je Selaković.

Ukoliko se srpski državljanin, koji je stekao pravo na penziju u Australiji, vrati u Srbiju, Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, bez umanjenja visine davanja.

Jedan od najznačajnijih principa ovog Sporazuma jeste princip sabiranja staža osiguranja.

Ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, ta država uzeće u obzir i staž osiguranja navršen u drugoj državi. Visina penzija će se, u tom slučaju, određivati srazmerno dužini staža osiguranja u svakoj državi.

Nakon skoro 10 godina pregovaranja potpisan je sporazum koji je značajan za građane obe zemlje, rekao je ambasador Danijel Emeri.

„Sporazum će omogućiti državljanima Srbije i Australije, koji su radili u jednoj od zemalja, da steknu prava na davanja iz oblasti socijalne sigurnosti, bez obzira gde žive. To će im omogućiti da se kreću u obe zemlje, bez bojazni da će im pravo na penziju biti uskraćeno“, rekao je Emeri.

Sporazumi o socijalnom osiguranju Srbije sa drugim državama

Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnoj sigurnosti sa 32 države. Ministar Nikola Selaković podsetio je da se u predstojećem periodu očekuje početak primene sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i inoviranog sporazuma sa Francuskom.

Spisak država sa kojima Republika Srbija ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju možete naći ovde:

Sporazumi o socijalnom osiguranju sa drugim državama