Mogući budući sporazumi o socijalnom osiguranju

Srbija vodi pregovore sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i sa Ukrajinom i Australijom o osiguranju građana koji rade u tim zemljama. Sporazumi o socijalnom osiguranju koji bi najpre mogli da se postignu jesu sporazumi sa prve dve države. Španija i Portugalija još nisu prihvatile inicijativu Srbije.

Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje kaže da su u toku pregovori o postizanju sporazuma o socijalnom osiguranju sa Azerbejdžanom i Tunisom.

Srbija je sa Tunisom već imala tri runde razgovora u vezi sa zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti, rekao je Panović.

U periodu od 16. do 18. marta 2021. godine, održana je treća runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis putem video konferencije. Na sastanku su dve delegacije u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma o osiguranju. Ovaj sporazum obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Dogovoreno je da se na narednom sastanku izvrši usaglašavanje odredbi Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti. Naredni sastanak će se održati u zavisnosti od epidemiološke situacije u dogovorenom terminu.

Zoran Panović navodi da se ovi pregovori sa Republikom Tunis privode kraju. Kada se pregovori završe, usvoji i ratifikuje Sporazum, on će biti sveobuhvatan. Njime će biti regulisano penzijsko, invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Republika Srbija pregovara i sa Azerbejdžanskom Republikom o postizanju sporazuma o socijalnom osiguranju. Održana je jedna runda pregovora 2020. godine u Bakuu, glavnog gradu Azerbejdžana. Međutim, zbog pandemije koronavirusa, nije bilo više sastanaka.

Direktor Zavoda za socijalno osiguranje kaže da već dugo traju i pregovori sa Ukrajinom i Australijom.

Od drugih zemalja koje su zanimljive Srbiji, a sporazumi o socijalnom osiguranju sa njima ne postoje, Panović navodi Španiju i Portugaliju. Inicijative koje je Srbija ranije upućivala prema ovim državama, one nisu prihvatile. Panović uverava da će te inicijative biti obnovljene.

Izvori: eKapija, ZSO
FotografijaScott Graham za Unsplash

Možda vas zanima i članak: