Pomoć Malteškog reda Gerontološkom centru Mladenovac

Na predlog Stanislava Hočevara, beograskog Nadbiskupa, dostavljena je pomoć Suverenog Malteškog reda Gerontološkom centru Mladenovac.

Pandemija koronavirusa posebno je pogodila starije osobe. Širom sveta, oni su bili među najugroženijima. Iz tog razloga, Ambasada Suverenog Malteškog reda u Republici Srbiji rešila je da pomogne Gerontološkom centru u Mladenovcu. Da se pomogne upravo ovoj ustanovi za smeštaj starijih osoba bio je predlog beogradskog Nadbiskupa Monsinjora Stanislava Hočevara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ambasada Suverenog Malteškog reda, zajedno sa prijateljima iz organizacije Latter-day Saint Charities Srbija, odmah se aktivirala. Da bi zajednički pružili pomoć Gerontološkom centru Mladenovac, provereno je prvo šta ovoj javnoj ustanovi pre svega treba.

Gerontološki centar Mladenovac radi od 1988. godine. U njemu danas živi do 310 starijih osoba. Ovom domu za stare bili su potrebni: posteljina, pidžame, donji veš, konzervirana tuna, konditorski proizvodi i proizvodi za ličnu higijenu i higijenu prostora.

Poslednje sedmice maja 2020. godine, paketi sa traženim proizvodima dostavljeni su izvan Centra radi poštovanja zdravstvenih mera.


Malteški suvereni red jedna je od najstarijih institucija zapadne hrišćanske civilizacije. Laički verski red Katoličke crkve od 1113. godine, Malteški suvereni red ima diplomatske odnose sa Evropskom unijom i preko 100 država. Kao subjekt međunarodnog javnog prava, Red ima stalni status posmatrača u Ujedinjenim nacijama.

Malteški suvereni red je neutralan, nepristrasan i apolitičan.

Malteški red je aktivan u 120 zemalja. Njegova aktivnost se zasniva na pružanju zdravstvene, socijalne i humanitarne pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna.

Malteški suvereni red je naročito uključen u akcije pomoganja ljudima koji žive usred oružanih sukoba ili u mestima pogođenim prirodnim katastrofama.

Izvor i fotografija: Ambasada Malteškog reda u Srbiji