Peticija: Vratiti oteto sadašnjim i budućim penzionerima

USPVLS poziva sve građane sa biračkim pravom da potpišu internet peticiju kojom će se omogućiti lakše organizovanje Narodne inicijative za predlaganje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije pokrenulo je internet peticiju pod nazivom „Vratiti oteto sadašnjim i budućim penzionerima„.

Ova internet peticija ima za cilj da se prikupe potpisi i elektronske adrese onih koji bi želeli da podrže buduću Narodnu inicijativu za predlaganje Zakona o imenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prenosimo tekst peticije


Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije će sa ostalim sindikatima i udruženjima penzionera, sindikatima zaposlenih i pokretima koji nas podržavaju, koristeći pravo po Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, organizovati Narodnu inicijativu u kojoj će Narodnoj skupštini Republike Srbije, uz podršku najmanje 30.000 birača, predložiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO tako da:

1) Fondom PIO većinski upravljaju predstavnici korisnika-penzionera i zaposlenih-osiguranika, a stečena prava penzionera i starih lica budu garantovana.

2) Odredbe o trajnom smanjenju penzija korisnicima koji odlaze u prevremenu starosnu penziju budu izmenjene tako da im se umanjenje ukine po sticanju 65 godina života.

3) Bude izvršen povraćaj neisplaćenih delova penzije primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija sa zakonskom kamatom svim oštećenim penzionerima i naslednicima oštećenih penzionera koji su preminuli.

4) Se izvrši vanredno usklađivanje svih penzija sa inflacijom i rastom BDP od 2012. godine.

5) Bude vraćeno redovno usklađivanje penzija na osnovu rasta inflacije i BDP a član 207a. stav 2. Zakona o PIO kojim je uvedeno uvećanje uz penziju samo delu penzionera, bude brisan uz uvođenje socijalne pomoći čija visina je obrnuto srazmerna visini penzije.

6) Bude vraćena imovina Fonda otuđena u privatizaciji i obezbeđena finansijska održivost Fonda sa dodatnim izvorima prihoda od taksi na rude, izvore mineralne i lekovite vode i poljoprivredno zemljište i vlasničkih udela u javnim preduzećima i preduzećima koja su privatizovana.

7) Se od strane Fonda, uspostavi kontrola uplata doprinosa PIO i predvide sankcije zbog neizvršavanja te zakonske obaveze.

Narodnu inicijativu ćemo pokrenuti koristeći mogućnost koju pruža Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi radi predlaganja Narodnoj skupštini Republike Srbije Zakona o izmenama i dopunama Zakona PIO, informisanja oštećenih građana i javnosti Srbije da je izmenama Zakona PIO 2014 i 2018. godine i donošenjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija podržavljen i urušen sistem penzijskog osiguranja Srbije bez garantovanja ustavniih i stečenih prava penzionera i osiguranika-budućih penzionera.

Postojećim zakonskim rešenjima nije izvršeno vraćanje neisplaćenih delova penzije zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, ne vrši se redovno usklađivanje svih penzija sa rastom cena i BDP, deo penzionera koji odlaze u prevremenu starosnu penziju se kažnjava trajnim smanjenjem penzija, imovina PIO nije stavljena u funkciju održivosti penzijskog sistema, a Fond nema uvid u redovnost i pravilnost uplata doprinosa od strane obveznika.

Zbog važnosti izmena Zakona o PIO, pozivamo vas da učestvujete u pripremi i sprovođenju narodne inicijative i da tako, zajedno sa oštećenim penzionerima i budućim penzionerima čija prava su ugrožena, pokrenemo javnu raspravu o problemima i dostavimo Narodnoj skupštini Republike Srbije potpise podrške građana Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Sprovođenje Narodne inicijative u periodu priprema za parlamentarne izbore u Srbiji je posebno važno jer ćemo tako uticati da se stranke i pokreti odrede prema njoj. Na dan predaje potpisa podrške Narodnoj inicijativi, organizovaćemo protest penzionera.

Pozivamo vas, vaše udruženje ili pokret, da budete jedan od organizatora Narodne inicijative ili da nas podržite prikupljanjem određenog broja potpisa u periodu koji bude određen.

Ostavljanjem emaila i telefonskog broja pristajem da budem kontaktiran/a radi učešća i potpisivanja narodne inicijative.

Ukoliko posle potpisa niste dobili link za njegovu verifikaciju, potpišite ponovo peticiju vodeći računa o pravilnosti unosa vaše email adrese.

Vaša email adresa i telefonski broj su vidljivi samo autoru peticije.

Zajedno do pobede za stečena prava!

Jovan Tamburić,
Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

FotografijaSrđan Škoro za Penzin,
Protest penzionera u Beogradu, 30.10.2018.

Peticiju možete potpisati na linku ovde: Vratiti oteto sadašnjim i budućim penzionerima


Objašnjenja za lakše popunjavanje
obrasca za potpisivanje

Na gorenavedenom linku ćete naći isti ovaj tekst peticije, a sa desne strane – obrazac za potpisivanje. Ako se nije odmah otvorio nakon što ste kliknuli na link, do obrasca ćete doći tako što kliknete na plavo polje (sa natpisom „Show the sign form„) iznad koga piše „Potpišite ovu peticiju“.

Obrazac za potpisivanje ima nekoliko polja od kojih su obavezna:

  • Ime
  • Prezime
  • E-mail adresa

Možete, a ne morate, popuniti i polja:

  • Mesto (ako niste iz Beograda, koji je zadat kao podrazumevana vrednost, možete navesti svoje mesto)
  • Broj telefona
  • Komentar („Potpisujem jer…“)

Ispod obrasca postoje tri kvadratića od kojih poslednji mora biti štikliran pre nego što kliknete na dugme kojim potpisujete peticiju. Taj treći kvadratić ima pored sebe sledeći tekst na engleskom: „I am at least 16 years old and accept the Privacy Policy.“ Štikliranjem (obaveznim) potvrđujete da imate više od 16 godina.

Prva dva kvadratića možete štiklirati ukoliko želite:

  1. da vaš potpis bude javno vidljiv na sajtu Peticija24.com („Prikaži javno moj potpis„)
  2. da dobijete obaveštenje mejlom o promenama vezanim za ovu peticiju („Email me whenever there’s an update about this petition„)

Štikliranje se vrši tako što stanete na određeni kvadratić i kliknete mišem na njega. Na isti način i ono što je prethodno štiklirano možete da odštiklirate.

Proverite da li ste dobro uneli sve podatke, da li je poslednji kvadratić štikliran, da li su prva dva kvadratića obeležena shodno vašim željama, i tek onda kliknite na dugme „Potpišite ovu peticiju“.

Može se desiti, ako se duže zadržite na ovoj strani, da se pojavi i polje „Nisam robot“. U tom slučaju, treba da kliknete (štiklirate) kvadratić ispred ove konstatacije.

Kada klikom na dugme „Potpišite peticiju“ označite da želite da je potpišete, dobićete mejl sa sajta Peticija24.com koji treba da otvorite i da kliknete na link koji su vam poslali. Klikom na taj link, potpisali ste peticiju.

Ako ste označili da vaše ime bude vidljivo, moći ćete da ga vidite (sa komentarom ukoliko ste ga ostavili) klikom na karticu „Potpisi“ koju ćete naći na vrhu strane.


Još jednom, link ka peticiji: Vratiti oteto sadašnjim i budućim penzionerima