Početna Ostalo

Kategorija: <span>Ostalo</span>

Članak
Dušanov zakonik

Dušanov zakonik

Dušanov Zakonik bi se mogao nazvati ustavom srednjovekovne srpske države budući da je određivao karakter državnog uređenja i uređivao društvene odnose u državi…

Pročitaj više
Članak
Kućni red

Kućni red

Plakat „Kućni red“ ilustrovao je Dobrivoje Bob Živković na svoj prepoznatljiv način, a izdao Beo-kom servis, služba Grada Beograda za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima. Izdanje postera iz 2013. jeste drugo, dopunjeno.

Pročitaj više
Članak
Deset Božjih zapovesti

Deset Božjih zapovesti

Tradicionalne monoteističke religije – judaizam, hrišćanstvo i islam, sve u svojim učenjima kao jednu od ključnih figura imaju Mojsija (Mošea, Musu) i priču o izgonu Jevreja iz Egipta.

Pročitaj više
Članak
Justinijan I

Justinijan I

Justinijan I (527-565) rođen je u blizini današnjeg Leskovca (lokalitet Caričin grad). Težio je potpunoj obnovi Rimkog carstva, ali na njegovu vladavinu se gleda kao na definitivni kraj antičkog sveta i konačno uspostavljanje vizantijske civilizacije.

Pročitaj više
Članak
Justicija

Justicija

Justicija je boginja prava i pravde kod Rimljana. Rimljani, čija se država temeljila na maču i pravu, nisu smatrali da je potrebno posebno se baviti nekad značajnim, a ponekad tananim razlikama između pravde, pravičnosti i prava.

Pročitaj više