Ombudsman: Lekovi za podizanje nivoa estrogena na lekarski recept

Zaštitnik građana smatra da lekovi za podizanje nivoa estrogena treba uvrstiti na listu medikamenata koji se izdaju na lekarski recept. Ove lekove koriste žene u postmenopauzi, žene kojima je odstranjena materica i trans žene.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ombudsman je zatražio od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da obezbedi uslove da se na Listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lekovi za podizanje nivoa estrogena. Ovi lekovi su neophodni za očuvanje zdravlja žena koje su prošle menopauzu, žena kojima je odstranjena materica (histerektomija) i trans žena.

Lek nije na tržištu od 2012. godine

Lek za održavanje hormonskog statusa žena kojima je rađena histeroktomija, žena u postmenopauzi i trans osoba, proizvodio se u Srbiji i nalazio se na A1 Listi lekova, Taj lek nije na tržištu od 2021. godine. Nakon ovog saznanja, Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi u julu 2019. godine pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada organa nadležnih za ovu oblast.

Informacije o razlozima višegodišnje nedostupnosti leka Zaštitnik građana je zatražio od Agencije za lekove i medicinska sredstva, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komisije za transrodna stanja Kliničkog centra Srbije, u čijem sastavu je Klinika za psihijatriju, Kabinet za transrodna stanja.

Zaštitnik građana je na osnovu dostavljenih odgovora kontrolisanih organa utvrdio da se lek za podizanje nivoa estrogena više ne proizvodi u Srbiji ida se ne može naći u redovnoj prodaji. Lek se povremeno može kupiti kod apotekara „na crno“ po mnogo većim cenama od tržišnih.

Odluku o stavljanju određenog leka na Listu lekova donosi Centralna komisija za lekove RFZO. Ova komisija je aprila 2021. godine odlučila da odloži izjašnjenje o ovom pitanju. Oni su, kako su naveli u odgovoru Zaštitniku građana, uzeli u obzir da je „mali broj pacijenata koji bi bili kandidati za ove lekove“. Takođe je uzeto u obzir i to što u Evropi nije registrovan ampularni oblik leka „estradiol“ već samo „estradiol valerate“ tablete.

Preporuka Zaštitnika građana

Zaštitnik građana u preporuci naglašava da Centralna komisija za lekove RFZO-a treba da prihvati predlog Republičke stručne komisije za transrodna stanja o stavljanju lekova „estradiol“ ampule i „estradiol valerat“ tablete na Listu lekova. Tu izmenjenu listu zatim treba da usvoji Upravni odbor RFZO. RFZO ima rok od 60 dana da obavesti Zaštitnika građana o postupanju po ovim preporukama.

Podsećajući da je obaveza državnih organa i ustanova da preduzmu sve potrebne mere da stvore povoljan ambijent za ostvarivanje ljudskih prava, uključujući prava osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, Zaštitnik građana je uputio preporuku RFZO o stavljanju lekova „estradiol“ i „estradiol valerate“ na Listu lekova.

Izvor: Ombudsman
Fotografijarawpixel.com