Početna Magazin Godine Ekonomija Novi predlog rešenja viškova u javnom sektoru – u penziju sa otpremninom

Novi predlog rešenja viškova u javnom sektoru – u penziju sa otpremninom

Novi predlog rešenja viškova u javnom sektoru – u penziju sa otpremninom

Još uvek se ne zna kako će Vlada Srbije rešiti problem viška zaposlenih u javnom sektoru. Blic, međutim, prenosi da je Ministarstvo državne uprave spremilo predlog da se za one koji su stekli uslov za penziju, isplate otpremnine kao za tehnološki višak.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija iz serijala „Šta donosi rad u javnoj službi danas?

Suština novih izmena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje je pripremila ministarka državne uprave Kori Udovički sastoji se dakle u isplatama otpremnina zaposlenim u javnom sektoru koji su stekli uslov za penziju, a za čijim radnim mestom više nema potrebe.

Po ovim izmenama, zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju (žene sa 60 godina i šest meseci života, a muškarci sa 65), u penziju će otići jedino ukoliko se njihovo mesto gasi. Oni će u tom slučaju dobiti otpremninu predviđenu za tehnološke viškove, koja je znatno veća od naknade za penzionisanje koja im sleduje po Zakonu o radu i koja iznosi dve prosečne plate.

U Ministarstvu državne uprave kažu da iznos ovih otpremnina neće biti manji od 200 evra po godini staža, bez obzira na visinu zarada. Tako će neko ko ima 30 godina staža i platu od 50.000 dinara, umesto oko 800 evra, koliko bi dobio za odlazak u penziju, dobiti čak 6.000 evra. Ali pod uslovom da je ceo radni vek proveo na istom poslu.

Inače, po Zakonu o radu otpremnina koju je poslodavac dužan da isplati po osnovu tehnološkog viška ne može biti manja od zbira trećine plata svih godina radnog staža kod poslednjeg poslodavca.

Ministarka Kori Udovički je ovaj novi predlog rešavanja viška zaposlenih pripremila nakon odluke Ustavnog suda da obustavi primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koja se odnosi na prinudno penzionisanje žena koje su navršile 60,5 godina života.

Zasad je, piše Blic, samo reč o predlogu koji treba da usvoje Vlada i Skupština.

„Ovo bi, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ubrzalo racionalizaciju sa kojom se već kasni. Objektivno, ove izmene bi samo još preciznije definisale kako omogućiti penzionisanje dela zaposlenih. Nema govora o novom planu kojim bi se, umesto viškova zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju, otpuštali neki drugi kadrovi„, objašnjava izvor Blica iz Vlade.


Kako se računa otpremnina

U obračun visine otpremnine ući će samo godine staža kod poslednjeg poslodavca. Kao jedan poslodavac računa se mreža škola, bolnica ili zdravstvenih ustanova, tako da se zaposlenom koji je, recimo, iz škole prešao u upravu računa samo staž u upravi.