Novembar 2020: Javni dug Srbije 56,8 odsto BDP-a

Javni dug Srbije je, na kraju novembra 2020. godine, bio 56,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno 26,65 milijardi evra.

Od januara, zaključno sa novembrom, deficit budžeta iznosio je 374,8 milijardi dinara. Novembarski javni dug je, u nominalnom iznosu, manji za 30 miliona evra nego u oktobru.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ministarstvo finansija je saopštilo da je u 10. mesecu 2020. javni dug iznosio 26,68 milijarde evra. To čini 56,9 odsto BDP-a Srbije.

Javni dug je u januaru 2020. godine iznosio 24,20 milijardi evra. To je činilo 51,6 odsto BDP-a. Dug je počeo da raste od aprila 2020. godine usled zaduživanja države radi finansiranja paketa mera podrške privredi i građanima pogođenim pandemijom koronavirusa.

Naglašava se da je nivo javnog duga zemlje još uvek znatno niži od 60 posto BDP-a.

Napomena Penzina:

Prema pravilima Mastrihta, prezaduženom se smatra zemlja čiji je javni dug veći od 60 odsto BDP-a. To je nivo duga koji države maksimalno mogu da imaju da bi bile kandidat za članstvo u evrozoni. Međutim, ovo pravilo važi za mnogo razvijenije ekonomije od Srbije. One mogu mnogo lakše da finansiraju svoj dug. Za države poput Srbije, to nije optimalan nivo duga. Zato, kako je objasnio Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, „u našem zakonu stoji da je 45 odsto BDP-a gornja granica“.

Prihodi i rashodi, novembar 2020.

U novembru 2020. godine deficit je iznosio 27,2 milijardi dinara, pokazuju podaci Ministarstva finansija. Tokom tog meseca naplaćeni su prihodi u iznosu od 108,3 milijardi dinara.

U ovom iznosu, poreski prihodi iznose 92 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a – 46,1 milijardi dinara i akciza – 27,2 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 15,9 milijardi dinara. Priliv donacija u novembru iznosio je 0,5 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 135,5 milijardi dinara. Od toga, rashodi za zaposlene su u novembru 2020. iznosili 25,6 milijardi dinara. Pored toga, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (PIO fond, RFZO, NSZ, Fond SOVO) iznosili su 19,7 milijardi dinara, kapitalne investicije 25,5 milijardi dinara, a subvencije 20,1 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar-novembar ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 353,2 milijardi dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 254,7 milijardi dinara.

Izvor: RTS
Fotografija: Mačka koja donosi novac, Alain Pham za Unsplash

Podsećamo: