Neadekvatni i nepostojeći centri za podršku hraniteljstvu

Centri za podršku hraniteljstvu su predviđeni, negde i osnovani, ali faktički ne pružaju – adekvatnu – uslugu. Zaštitnik građana je utvrdio brojne propuste i naložio da se hitno formiraju svi centri za podršku hraniteljstvu.

Zoran Pašalić, zaštitnik građana utvrdio je brojne propuste u radu više nadležnih organa koji ni posle sedam godina od donošenja odluke Vlade Srbije nisu uspeli da formiraju centre za porodični smeštaj i usvojenje čime. Formiranjem ovih centara bila bi omogućena adekvatna podrška deci i hraniteljskim porodicama.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U saopštenju Zaštitnika građana se navodi da su propuste u radu načinili Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo finansija i jedinice lokalne samouprave.

Preporuke za unapređenje rada Zaštitnik građana uputio je ministarstvima za koja je utvrdio da su načinili propuste u radu kao i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Republičkom i Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Ko brine o hraniteljskim porodicama?

Zaštitnik građana je u postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi utvrdio da je od predviđenih osam formirano sedam centara za porodični smeštaj i usvojenje na teritoriji Republike Srbije. Međutim, samo jedan od njih obavlja delatnost u oblasti hraniteljstva na celoj teritoriji za koju je osnovan.

Ostali centri su preuzeli nadležnost samo na teritoriji koju su, prema broju zaposlenih i na osnovu standarda rada sa hraniteljskim porodicama, mogli da preuzmu.

Poslove iz oblasti hraniteljstva na teritorijama koje nisu preuzeli centri za porodični smeštaj i usvojenje i dalje obavljaju ionako preopterećeni centri za socijalni rad.

Nijedan od osnovanih centara koji obavljaju delatnost nema adekvatan broj zaposlenih. Ovo se ne odnosi na Centar Subotica koji je osnovan, ali nije započeo sa radom i uopšte nema zaposlene.

Osnovani centri obezbeđuju podršku za manje od polovine od ukupnog broja dece na porodičnom smeštaju i za manje od polovine od ukupnog broja hraniteljskih porodica u zemlji.

Zaštitnik građana je utvrdio da ni posle 12 godina od donošenja Pravilnika o hraniteljstvu, kao ni devet godina od donošenja novog Zakona o socijalnoj zaštiti, hraniteljstvo nije ni približno razvijeno u obimu u kome to propisi predviđaju i omogućavaju.

Zaštitnik građana je, u svojoj preporuci, naložio svim nadležnim organima da bez odlaganja isprave uočene nedostatke, obezbede specijalizovane obuke za hranitelje i kontinuiranu i pravovremenu pomoć i podršku.

Izvor: Ombudsman
FotografijaDan Overholt, Free Images