Nastavlja se rasprodaja naših banja – prodata banja „Zlatar“

Prodata je banja „Zlatar“ u Novoj Varoši. Ovo je potvrdio direktor Republičke direkcije za imovinu. Ovu direkciju je, na preporuku Vlade Srbije, Fond PIO ovlastio da „u ime i za račun“ Fonda izvrši procenu vrednosti. Procenjeno i prodato – u bescenje.

To je suština – tužne i poražavajuće – vesti. U većini medija ćete, uz ovu vest, pročitati – u mnogo pozitivnijem tonu, i to da će zahvaljujući prodaji ovaj zapušteni banjski kompleks napokon procvetati.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Pročitajte i zaključite sami – kako i zašto je zapuštena imovina osiguranika Fonda PIO.

Koliko smo uložili…

Vrhovni kasacioni sud je 2013. godine presudio da pravo svojine na nepokretnostima Specijalnih bolnica pripada Fondu PIO. Ovo je presuđeno, između ostalog, i na osnovu činjenice da je Fond svojim sredstvima gradio ove objekte.

Sredstva koja je Fond tada izdvajao bila su strogo namenska. Objekti specijalnih bolnica građeni su, naime, da bi zaposleni koji ulažu u taj fond mogli da se rehabilituju i leče kada se za to ukaže potreba.

Konkretno, za izgradnju Specijalne bolnice „Zlatar“, Nova Varoš, Fond PIO je uložio 38.394.052 evra.

…kako su nam oteli

Umesto da se banjski kompleks održava, da se u njega dalje ulaže i da se on koristi, on je ostavljen da propada.

Jer iako formalno isti, vlasnik – Fond PIO – od 2014. godine prestao je da bude ono što bi trebalo da bude. Na njegov rad od tada više ne utiču zaposleni i penzioneri.

Te godine se menja sastav Upravnog odbora Fonda PIO. Od sedam članova UO, četiri su predstavnika Vlade Srbije, a samo po jedan predstavnik osiguranika, korisnika i poslodavaca. Dakle, Vlada Republike Srbije je ta koja Fondom PIO upravlja i koja se pita.

Kompleks na Zlataru je, jedno vreme, bio dat na korišćenje Turističko-sportskoj organizaciji „Zlatar“ iz Nove Varoši. Davanje objekata u vlasništvu Fonda PIO u zakup omogućeno je izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO iz 2015. godine.

Vlada Srbije je 2018. godine preporučila Fondu PIO da ovlasti Republičku direkciju za imovinu da u ime i za račun Fond izvrši procenu nepokretnosti određenih banja. Među njima i banjskog kompleksa „Zlatar“, Nova Varoš.

Iz Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije

Savet za borbu protiv korupcije je 2020. godine objavio „Izveštaj o raspolaganju objektima specijalnih bolnica za rehabilitaciju u svojini Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i državnoj, odnosno javnoj svojini“.

U tom izveštaju se zaključuje da su sistemska korupcija i rasprodaja imovine odlike upravljanja Fondom PIO u poslednjem periodu.

O planiranoj prodaji banje „Zlatar“

Savet je u ovom izveštaju naveo i da je saznao da je u toku pokušaj prodaje još jedne specijalne bolnice za rehabilitaciju. Reč je upravo o sada prodatoj banji „Zlatar“.

Prema saznanjima Saveta, kako se navodi u Izveštaju, ova banja je ponuđena na prodaju „po početnoj ceni nižoj od njene tržišne vrednosti“ i po „kvadraturi objekta bolnice umanjenoj čak za oko 5.000 m2.“

Specijalna bolnica za rehilitabaciju „Zlatar“ ponuđena je na prodaju „07.10.2020. godine, po početnoj ceni u visini od 2.341,995 evra.

Savet za borbu protiv korupcije je, između ostalog u svom Izveštaju naglasio i sledeće:

„…prodaju specijalnih bolnica za rehabilitaciju treba obustaviti imajući u vidu i zdravstveni aspekt, odnosno činjenicu da bi privatizacijom i prodajom specijalnih bolnica za rehabilitaciju bio ugrožen zdravstveni sistem Republike Srbije, te da bi lečenje i rehabilitacija građana Republike Srbije bila onemogućena ili znatno otežana isključivanjem specijalnih bolnica iz mreže zdravstenih ustanova, do čega bi neminovno došlo nakon njihove privatizacije i prodaje.“

Primer prodaje Vranjske banje

„U prilog napred navedenoj činjenici moramo navesti i skorašnji primer pandemije virusa Covid-19, gde je više specijalnih bolnica usled epidemije pretvoreno u kovid bolnice, koje da su prodate, odnosno privatizovane, ne bi više bile u zdravstevenom sistemu Republike Srbije.“

„Sa tim u vezi, Savet mora ukazati na nedopustivu činjenicu da je prodaja Specijalne bolnice za rehabilitaciju Vranjska banja izvršena u vreme najintenzivinjeg trajanja drugog talasa panedemije virusa Covid-19 jula meseca 2020. godine, kada je u Opštini Vranje proglašena vanredna situacija, te da je Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vranjska banja sa 120 ležajeva, zbog prodaje Uredbom Vlade Republike Srbije, brisana iz mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije u vreme kada se u bolnicama u Vranju i Pčinjskom okrugu tražio krevet više za obolele od virusa Covid-19, sa nažalost svakodnevnim i višestrukim smrtnim ishodima.“

Borba protiv koronavirusa i dalje traje. I dalje se traži krevet više. I dalje se nastavlja prodaja banja.

Prodaja banje Zlatar

Podsećamo, banja „Zlatar“ je već nuđena na prodaju. Prvi put je ponuđena u oktobru 2019. godine. Tada je početna cena bila 3,9 miliona evra. Veruje se da je visina početne cene bila razlog zašto banja nije bila prodata. Ne spominju se problemi oko vlasništva.

Radna grupa koju je formirala Vlada kako bi rešila pitanja u vezi sa banjama, 2017. godine je preporučila Fondu PIO da donese odluku o povlačenju tužbi i žalbi u sudskim postupcima oko vlasništva nad nepokretnostima specijalnih bolnica.

Kako je to „minorno“ pitanje vlasništva „rešeno“, nikakav problem nije bilo dati nisku početnu cenu – jer onaj ko prodaje, ne prodaje svoje. Tako je cena spuštena i banja „Zlatar“ je četvrti put ponuđena na prodaju.

Danas, 9. marta 2021. godine, Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu potvrdio je za Tanjug da je banjski kompleks Zlatar u Novoj Varoši prodat.

Kupoprodajni ugovor je potpisan sa beogradskom kompanijom „Metal Investment Europe doo“. Direktori ove kompanije koja je osnovana 2019. godine, jesu braća Mile i Mladen Sekanić i Jovica Štikovac.

Oni su, kako prenose mediji, u potpunosti na račun države isplatili iznos od 2.546.000 evra. Naglašava se da je to 200 hiljada više od početne prodajne cene. Lokalnoj PP Media ovu informaciju su potvrdili u opštini Nova Varoš.

Direktor Republičke direkcije za imovinu je potvrdio da je kupac nedavno isplatio ugovorenu sumu. Time je ispunjen uslov da kompanija „Metal Investment Europe“ preuzme vlasništvo nad banjskim kompleksom „Zlatar“, nekada poznatim centrom za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih oboljenja.