preventivna zdravstvena zaštita

DZ Čukarica – Ogranak Žarkovo

Spasovdanska 4, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 2399 798 tel: 011 2507 954 kućna nega tel: 011 2399 798 opšta praksa tel: 011 2511 410 hitna pomoć tel: 011 2511 738 polivalentna patronaža tel: 011 2050 425 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

Dom zdravlja Dr Simo Milošević Čukarica

Požeška 82, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 3538 300 tel: 011 3554 987 hitna pomoć tel: 011 3538 411 opšta praksa tel: 011 3538 401 polivalentna patronaža tel: 011 3538 435 zaštitnik prava pacijenata tel: 011 3538 387 interno email: office@dzcukarica.rs web: www.dzcukarica.rs

DZ Palilula – Zdravstvena stanica Karaburma

Pana Đukića 7, Palilula 11060 Beograd – Palilula tel: 011 2771 172 tel: 011 2772 422 tel: 011 2771 930 vikendom i praznikom tel: 011 2773 640 kućna nega web: www.dzpalilula.org.rs

Dom zdravlja Mladenovac

Kraljice Marije 15, Mladenovac 11400 Mladenovac tel: 011 8241 500 centrala tel: 011 8241 556 opšta praksa tel: 011 8241 584 polivalentna patronaža tel: 011 8241 509 stomatologija tel: 011 8230 094 hitna pomoć tel: 011 8241 587 laboratorija email: dzmlad@yubc.net web: www.dzmladenovac.rs

Dom zdravlja Zemun

Rade Končara 46, Zemun 11080 Beograd – Zemun tel: 011 2195 422 centrala tel: 011 2198 384 kućna nega tel: 011 2199 510 polivalentna patronaža tel: 011 3168 008 preventivni centar tel: 011 2106 283 laboratorija mob: 066 8871 774 email: gin.saveti@dzzemun.org.rs   ginekologija web: www.dzzemun.org.rs

Dom zdravlja Voždovac

Ustanička 16, Voždovac 11050 Beograd – Voždovac tel: 011 3080 500 centrala tel: 011 3080 520 informacije tel: 011 2440 455 opšta praksa tel: 011 2441 980 neodložna pomoć pri kućnoj nezi tel: 011 3080 606 polivalentna patronaža tel: 011 3080 666 oftalmologija email: office@dzvozdovac.rs web: www.dzvozdovac.rs