Nacionalna penzija za kulturu – Novi kriterijumi i iznos

Nazivamo ih „nacionalne penzije“ i ponekad preciziramo: „za kulturu“. Priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj, donosno kulturi nacionalnih manjina može da se dobije tek nakon ostvarenih uslova za odlazak u penziju. Ono, međutim, nije penzija a nije ni socijalna kategorija. Šta je tačno tzv. „nacionalna penzija“, koji su kriterijumi za ostvarivanje prava na nju i koliko u novcu iznosi ovo priznanje?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaHéctor J. Rivas sa Unsplash

Konkurs za dostavljanje predloga za dodelu „nacionalnih penzija“ koje je raspisalo Ministarstvo kulture za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, traje do 9. decembra 2022. godine. Konkurs je raspisan 10. novembra. Nakon primljenih prijava, komisija ima rok od 60 dana da odredi 20 novih dobitnika nacionalnih priznanja. Iz Ministarstva kulture napominju da nije obaveza da se svake godine raspisuje Javni poziv.

Šta je „nacionalna penzija za kulturu“?

Nacionalna penzija je kolokvijalan naziv za priznanje koje se dodeljuje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Priznanje se dodeljuje i isplaćuje umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi kao doživotno mesečno novčano primanje.

Ovo priznanje počelo je da se dodeljuje 2006. godine u vreme ministra kulture Vojislava Brajovića. Dodela priznanja obustavljena je 2013. godine kada je ministar kulture bio Ivan Tasovac. Nacionalne penzije nisu dodeljivane osam godina. Na predlog ministarke kulture Maje Gojković, „nacionalne penzije“ za kulturu ponovo su počele da se dodeljuju 2021. godine. Ministarstvo je tada predložilo Vladi akt o dodeli Priznanja za najviše 20 umetnika.

U Srbiji se dodeljuju i nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u sportu.

Koji su kriterijumi za dobijanje „nacionalne penzije za kulturu“?

Kako se navodi na sajtu Ministarstva kulture, pravo na priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj, odnosno kulturi nacionalnih manjina, može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi za sledeća područja kulture:

 • književno stvaralaštvo
 • književno prevodilaštvo
 • muzičko stvaralaštvo
 • muzička interpretacija
 • likovna umetnost
 • primenjena i vizuelna umetnost, dizajn i umetnička fotografija
 • filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo
 • pozorišna umetnost – scensko stvaralaštvo i interpretacija
 • opera, muzičko-scensko stvaralaštvo i interpretacija
 • umetnička igra (klasičan balet, narodna igra i savremena igra)
 • digitalno stvaralaštvo i multimedija
 • arhitektura
 • prevođenje stručnih i naučnih tekstova
 • izvođenje muzičkih, govornih, artističkih i scenskih kulturnih programa
 • istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleđa
 • istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog kulturnog nasleđa
 • istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa
 • filmske i televizijske delatnosti
 • naučnoistraživačka i edukativna delatnost u kulturi
 • bibliotečko-informaciona delatnost
 • izdavaštvo
 • produkcija kulturnih programa i dela.

Uslovi za dobijanje „nacionalne penzije“

Pravo na ovo priznanje može ostvariti umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Republike Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, pod sledećim uslovima:

1) da je doprineo razvoju kulturnih vrednosti u Republici Srbiji odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji;

2) da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, shodno listi koju utvrđuju reprezentativna udruženja, svako za svoje područje kulture, i to:

 • republička nagrada za poseban doprinos razvoju kulture
 • nagrada za životno delo
 • stručne nagrade sa međunarodnih festivala
 • nagrade sa festivala i manifestacija od republičkog značaja
 • stručne nagrade udruženja
 • lokalne nagrade i društvena priznanja
 • druge stručne međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz područja kulture

3) da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u područjima kulture za koja se dodeljuje Priznanje, koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture, te obrazovne i naučne ustanove

4) da je ostvario pravo na penziju.

Prijave podnose sami umetnici reprezentativnim udruženjima u kulturi. Svako reprezentativno udruženje ima pravo da predloži maksimalno do tri kandidata, dok nacionalni saveti imaju pravo godišnje da predlože po jednog kandidata.

Ko dodeljuje „nacionalne penzije“?

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina ima sedam članova. Njih imenuje na period od tri godine ministar kulture iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi. Od njih sedam, jedan je predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Kako je preneo novosadski Dnevnik, na čelu komisije trenutno se nalazi predsednik Nacionalnog saveta za kulturu Zoran Vapa. Komisiju za dodelu „nacionalnih penzija“ za kulturu čine i vd upravnika Narodnog pozorišta Svetislav Goncić, direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić Brešković, operski pevač Nikola Kitanovski, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić, direktorka Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno Svetlana Ćaldović Šijaković i glumica Vjera Mujović.

Duško Paunović iz Udruženja književnih prevodilaca Srbije objasnio je za Blic da svih 20 mesta da mogu dobiju glumci, a nijedan pisac ili prevodilac. Ili dobitnici priznanja mogu biti deset pisaca i deset slikara. Kako kaže: „sve je na komisiji, kako ona odluči tako će biti“.

Koji je iznos „nacionalne penzije za kulturu“?

Novac za isplatu priznanja za vrhunski doprinos u kulturi ili „nacionalnih penzija za kulturu“ isplaćuje se iz budžeta, iz dela Ministarstva kulture.

Iznos ove „nacionalne penzije“ određen je u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa za jul prethodne godine prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Nacionalna penzija, tačnije priznanje koje Srbija dodeljuje poslenicima u kulturi za njihov vrhunski doprinos, tako je povećana ove godine. Trenutno iznosi 64.730 dinara.