Način dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi – nacionalnih penzija

Predstavnici ministarstva kulture i informisanja razgovaraju sa predstavnicima udruženja u kulturi o načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. U javnosti su ova priznanja, novčana, postala poznata kao nacionalne penzije.

Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka organizovalo je treću seriju sastanaka s predstavnicima reprezentativnih udruženja u kulturi. Reprezentativna udruženja u kulturi će u budućnosti predlagati kandidate za priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Tokom sastanaka, udruženja su upoznata sa aspektima primene Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Ivana Dedić, pomoćnica ministra za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije i Vladimir Nedeljković, savetnik za normativne poslove, predstavili su Uredbu.

Osnovni cilj nove Uredbe je, kako je istaknuto, jačanje civilnog sektora i reprezentativnih udruženja u kulturi i njihovo aktivnije i odgovornije uključivanje u selekciju kandidata koji će konkurisati za ovo prestižno nacionalno priznanje.

Podsećamo, Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu početkom 2020. godine. Ova priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, u javnosti su poznata kao nacionalna penzija.

Izabrani poslenici kulture, pored redovne penzije, dobijaće još po 50.000 dinara.

Prvi važan korak jeste donošenje zvaničnog akta o kriterijumima i merilima za ocenu kandidata u određenom području kulture. Udruženja iz srodnih područja kulture bi trebalo da ovaj akt donesu na zajedničkoj sednici.

Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja biće postavljen na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja i u dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije. Javni poziv će trajati 30 dana.

Reprezentativna udruženja u kulturi moći će da za svako područje kulture u toku godine predlože najviše tri umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi.

Izvor: Krstarica
FotografijaMuzej Jugoslavije

O nacionalnim penzijama, više možete pročitati u tekstovima: