Umanjenje računa za energiju za veći broj građana

Vlada Srbije je usvojila novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu. Novom uredbom biće omogućeno većem broju građana umanjenje računa za energiju (struja, gas, toplotna energija).

Fotografija: Pixabay

Vlada Srbije je usvojila novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom su sredstva za zaštitu energetski ugroženih građana povećana tri puta. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je ukupan iznos za zaštitu energetski ugroženih građana povećan sa 1,3 milijarde dinara na četiri milijarde. Takođe, umanjivaće se i računi za toplotnu energiju pored struje i gasa.

Unapređeni su kriterijumi kako bi što veći broj građana mogao da ostvari pravo na umanjenje računa. Pravo na umanjenje računa za energiju moći će umesto da koristi 191.000 domaćinstava umesto, kako su rekli u Ministarstvu – dosadašnjih 68.000. (Uporedi: Status energetski ugroženog kupca imalo 75.000 građana)

Vlada je pomenutu uredbu usvojila u četvrtak, 8. decembra 2022. godine. Novi tekst uredbe još uvek nije objavljen na sajtu Ministarstva za rudarstvo i energetiku.

U saopštenju ministarstva potvrđuje se da će, kako je i najavljivano, pored umanjenja računa za električnu energiju i gas, biti omogućeno i umanjenje računa za toplotnu energiju. Navodi se da će umanjenja računa za toplotnu energiju ugroženim građanima biti od 40 odsto do 60 procenata. Procenat umanjenja zavisiće od broja članova domaćinstva.

Veći broj domaćinstava će imati mogućnost umanjenja računa budući da je podignuta gornja granica ukupnih prihoda domaćinstva. Nije navedeno koja je to granica. Ovde možete pročitati šta je najavljeno u maju 2022. godine: Jeftinija struja i gas za ugrožene građane

Saopšteno je da će će pravo na status ugroženog kupca imati i primaoci uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Seosko domaćinstvo može da dobije status ugroženog kupca bez obzira na površinu stambene jedinice.

Naglašeno je i da prethodni dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca.

Građani zahteve za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnose opštinama i gradovima po mestu prebivališta. Lokalna samouprava je dužna da u roku od mesec dana odgovori na zahtev. Podaci o energetski ugroženim kupcima dostavljaju se energetskom snabdevaču svakog meseca.

Izvor: Tanjug