Iskoreniti domove za stare koji rade na crno

Ministar za rad je, u razgovoru sa predstavnicima privatnih domova, naglasio da je potrebno iskoreniti domove za stare koji rade crno.

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 8. oktobra razgovarao sa predstavnicima privatnih domova za stare. Razgovarano je o unapređenju postojeće saradnje i budućim planovima kako bi se najstarijima obezbedili kvalitetniji uslovi života. Takođe je bilo reči i o načinu za sprovođenja vakcinacije korisnika i organizaciji poseta u toku trenutne epidemiološke situacije.

Ministar Đorđević je rekao da je potrebno „iskoreniti“ sve domove za stare koji rade bez dozvole, na crno, i onih u sivoj zoni. Oni, kako je naveo ministar Đorđević, predstavljaju nelojalnu konkurenciju i korisnicima ne pružaju sigurnost i uslove koje treba da imaju.

„Sistem socijalne zaštite će se dodatno unaprediti donošenjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti, koji će biti zasnovan na stručnoj praksi i iskustvu.“, kazao je Đorđević.

Ministar Đorđеvić jе rekao da sе rеsorno Ministarstvo, u okviru svojе nadlеžnosti, zalažе da najstarijim građanima Srbijе obеzbеdi svе ono što jе nеophodno za dostojanstvеno starеnjе. Smatra da saradnja sa privatnim institucijama možе u mnogim sеgmеntima tomе da doprinеsе.

„Izgradnja novih, ali i rеkonstrukcija vеć postojеćih domova za starе jеdan su od načina kojim žеlimo da pokažеmo da zaista žеlimo da naši najstariji građani živе u najboljim uslovima i da imaju adеkvatnu nеgu.“

Naglasio je da je jedan od vidova unapređenja saradnje i potpisivanje Okvirnog sporazuma o saradnji sa privatnim domovima.

Izvori: Minstarstvo za rad, Danas
FotografijaUGCB