Početna Magazin Godine Mogući pozitivan uticaj čokolade na mozak

Mogući pozitivan uticaj čokolade na mozak

Mogući pozitivan uticaj čokolade na mozak

Kakao, bogat flavonoidima, pozitivno utiče na vaskularni sistem, samim tim i na protok krvi kroz mozak, te bi mogao pomoći u poboljšanju moždane funkcije i smanjenju cerebrovaskularnih poremećaja.

Flavonoidi imaju i uticaj na kognitivne funkcije mozga sa pozitivnim efektima na motivaciju i pažnju tokom obavljanja zadataka. Štite neurone od štete izazvane slobodnim radikalima i smanjuju neuroinflamaciju.

Kod starijih, ishrana bogata flavonoidima dovodi se u vezu sa boljim izvođenjem različitih zadataka, te je moguće povezati ih sa očuvanjem kognitivnih sposobnosti.

Oni bi mogli imati i preventivno dejstvo na Alchajmerovu bolest jer održavaju cirkulaciju, samim tim i oksigenaciju mozga. Zahvaljujući njihovom pozitivnom uticaju na cerebrovaskularne funkcije, usporava se razvoj blagog kognitivnog oštećenja (MCI – Mild Cognitive Impairment) ka Alchajmerovoj bolesti.

Jedna metaanaliza pokazala je da se rizik od moždanog udara kod ljubitelja čokolade smanjuje za 29%.

Mehanizmi delovanja flavonoida su mnogostruki i slabopoznati. Zna se da su sposobni da prodru kroz hematoencefalnu barijeru i da se akumuliraju u mozgu te mogu da deluju direktno.

Imaju antioksidantno dejstvo, mogu da poboljšaju funkciju neurona i da podstaknu njihov i opstanak sinaptičke plastičnosti integrisanjem sa kaskadama neurološke signalizacije. Međutim, većina ovih mehanizama ostaje hipotetička i nije eksperimentalno dokazana

Uticaj čokolade na kardiovaskularne bolesti