Minimalna zarada u 2022. godini – 35.012 dinara, predlog Ministarstva finansija

Predstavnici Ministarstva finansija predložili na današnjem sastanku SES-a da se minimalna mesečna zarada u 2022. godini poveća na 35.012 dinara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ministarstvo finansija je na pregovorima Socijalno–ekonomskog saveta predložilo da minimalna mesečna zarada u 2022. godini iznosi 35.012 dinara. Ovo bi, u odnosu na sadašnjih 30.900 dinara, bilo povećanje od 9,4 odsto.

Ovo je upravo iznos koji je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije naveo pre mesec dana govoreći o minimalnoj zaradi za sledeću godinu.

Zoran Ristić, predstavnik UGS „Nezavisnost“, kaže da su sindikati – njegov UGS „Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije saglasni da se poveća neoporeziva osnovica kako su tražili poslodavci. Neoporeziva osnovice ove godine iznosi 18.300 dinara. Sindikati, međutim, odbijaju da se umanje doprinosi za zdravstveno i socijalno osiguranje jer bi se na taj način smanjili i prilivi u te fondove i ugrozilo njihovo funkcionisanje.

Ristić je rekao da poslodavci odbijaju da prihvate bilo kakvo povećanje minimalne zarade ukoliko se to ne kompenzuje smanjenjem poreskih nameta, odnosno da taj trošak snosi država.

Poslodavci su ranije predlagali da povećanje minimalne zarade iznosi oko šest odsto, koliko se očekuje da bude privredni rast uz odgovarajuće poresko rasterećenje,. Reprezentativni sindikati su tražili da minimalna zarada bude 39.000 dinara. Ovoliko se, naime, očekuje da bude i vrednost minimalne potrošačke korpe.

Vojni sindikat Srbije je u martu 2021. godine stekao reprezentativnost, ali ne učestvuje u pregovorima. Ovaj sindikat je nedavno saopštio da je njihov predlog da minimalna zarada iznosi 42.000 dinara.

Pregovori se nastavljaju u petak, 27. avgusta. Nakon ovih pregovora će se održati sednica Socijalno-ekonomskog saveta i konstatovati da li je i kakva saglasnost postignuta. Ako socijalni partneri ne postignu dogovor o visini povećanja minimalne zarade za 2022.godinu, konačnu odluku će doneti Vlada Srbije. Ona tu odluku, prema Zakonu o radu, mora da donese do 15. septembra.

Minimalnu zaradu u Srbiji, prema procenama, prima oko 400.000 radnika.

Izvor: Beta

Podsećamo: