Međunarodni dan starih – 1. oktobar

Međunarodni dan starih ili Svetski dan starih obeležava se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija svakog 1. oktobra od 1991. godine

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
 Ujedinjene nacije su 14. decembra 1990. godine izglasale rezoluciju 45/106 kojom je 1. oktobar postao Međunarodni dan starijih osoba i prvi put je obeležen u svetu 1991. godine. 
 Svetski dan starih ima za cilj da podigne svest u društvu o temama koje se tiču starijih, kao što su starenje ili iskorišćavanje i zlostavljanje. To je takođe dan kojim se iskazuje zahvalnost za doprinos koji su stariji građani dali i daju društvu.
 Praznik je sličan Nacionalnom danu baka i deka kakvi postoje u SAD i Kanadi, ili Danu poštovanja starih koji se obeležava u Japanu.
Pogledajte više na engleskom jeziku o Svetskom danu starih na sajtu Ujedinjenih nacija United Nations: International Day of Older Persons.