Međunarodni dan starih – 1. oktobar

Međunarodni dan starih ili Svetski dan starih obeležava se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija svakog 1. oktobra od 1991. godine

 Ujedinjene nacije su 14. decembra 1990. godine izglasale rezoluciju 45/106 kojom je 1. oktobar postao Međunarodni dan starijih osoba i prvi put je obeležen u svetu 1991. godine. 
 Svetski dan starih ima za cilj da podigne svest u društvu o temama koje se tiču starijih, kao što su starenje ili iskorišćavanje i zlostavljanje. To je takođe dan kojim se iskazuje zahvalnost za doprinos koji su stariji građani dali i daju društvu.
 Praznik je sličan Nacionalnom danu baka i deka kakvi postoje u SAD i Kanadi, ili Danu poštovanja starih koji se obeležava u Japanu.
Pogledajte više na engleskom jeziku o Svetskom danu starih na sajtu Ujedinjenih nacija United Nations: International Day of Older Persons.