Matković: Uređeno usklađivanje penzija i socijalne penzije

Da bi se održao standard starijih građana korisnika penzija, važno je da postoji uređeno usklađivanje penzija. Kada su u pitanju oni stariji koji nisu ostvarili pravo na penziju, govori se o socijalnim penzijama kao načinu da se poboljša njihov položaj.

Penzioneri u Srbiji mogu da očekuju korekciju penzija naviše od januara 2023. godine. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, rekao je da će, na osnovu sadašnjih projekcija i usklađivanja prema švajcarskoj formuli, povećanje penzija biti veće od 10 odsto.

Počev od 1. januara 2020. godine, izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, (ponovo) je uvedeno usklađivanje penzija prema švajcarskoj formuli. Ova švajcarska formula podrazumeva da se penzije usklađuju sa rastom inflacije i prosečnom zaradom, odnosno 50 odsto sa troškovima života, a 50 odsto sa rastom zarada. Prvobitno je bilo predviđeno usklađivanje rasta penzija dva puta godišnje, kao što je nekad, pre nikad objašnjenog prekida usklađivanja, bilo. Prešlo se, međutim, na jednogodišnje usklađivanje, jer se inflacija vrlo malo menjala.

U vezi sa ovim, Marija Jovanović iz portala Biznis.rs razgovarala je sa prof. dr Gordanom Matković, programskom direktorkom Centra za socijalnu politiku.

Uređeno usklađivanje penzija

Prof. dr gordana Matković kaže da, kada su u pitanju penzije i švajcarski model, prvi korak je uređeno usklađivanje.

„Suštinski, mi jako dugo nemamo uređeno usklađivanje penzija i bio bi red da počnemo da ih usklađujemo na propisan način. Naravno da je kombinacija troškova života i rasta zarada za nas najprikladnija. Međutim, kada ovako ubrzava inflacija, postavlja se pitanje da li to treba da bude jednom godišnje. Da li treba čekati da prođe godinu dana pa da se na osnovu ranijih podataka gledaju troškovi života i sve ostalo?“, rekla je Matković.

U Srbiji su od 1. januara 2022. godine penzije povećane za 5,5 odsto. Penzioneri nisu bili zadovoljni ovim. Većina je smatrala da su takvim usklađivanjem penzije zapravo dodatno smanjene budući da je procenat povećanja mali u odnosu na povećanje zarada u javnom sektoru.

Podsećamo:

Prosečan iznos penzije u martu 2022. godine iznosio je 30.974 dinara. Podaci za ovaj mesec su poslednji objavljeni podaci Fonda PIO.

Socijalne penzije

Usklađivanje penzija se, inače, vrši kako standard korisnika penzija vremenom ne bi pao. Ima, međutim, i onih starijih građana Srbije koji nisu ostvarili pravo na penziju. Prema nekim podacima, starijih od 65 godina koji nemaju nikakva primanja ima više od 200.000.

Pre svega zbog ove, trenutno velike, grupe ljudi godinama se govori o uvođenju garantovanih, socijalnih penzija.

Gordana Matković kaže da se broj starijih građana bez ikakvih prihoda smanjuje. Navodi da su uglavnom žene te koje nisu osigurane.

Veliko je pitanje, smatra Matković, da li zemlja koja uđe u neku fazu razvoja može sebi da priušti socijalne penzije.

„Tu sada postoje dve opcije. Jedna je da se makar u prvom koraku ide na socijalne penzije za one koji su ugroženiji, a to znači da se u okviru ovog modela novčane socijalne pomoći razvijaju posebna pravila koja bi manje uzimala u obzir imovinu kada je reč o starima i više respektovala prihode domaćinstva. To je po meni prvi korak i da se ide na nešto višu starosnu granicu u odnosu na ono što je starosna granica za penziju po osnovu osiguranja“, zaključila je Gordana Matković.

Izvor: Biznis
FotografijaTaking the Time, Tambako The Jaguar