Marija Konovalenko o četiri faze lečenja starenja

Marija Konovalenko je ruska naučnica koja na svom blogu piše o svojoj borbi protiv starenja kojoj ona namerava da posveti čitav život. Prenosimo njen tekst o četiri faze u lečenju starenja.

Na fotografiji je Marija Konovalenko slikana za Kalendar poznatih doktora

Lečenje starenja ima četiri faze:

  1. blago usporavanje starenja
  2. dramatično usporavanje starenja
  3. postizanje zanemarljivog starenja
  4. podmlađivanje.

Danas možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je zadatak blagog usporavanja starenja teorijski rešen. Poznati su nam lekovi i intervencije koji usporavaju starenje kod sisara. Jedino što ne znamo jesu doza, režim primene i kombinacija.

Definisanje svega toga zadatak je prekliničkih i kliničkih istraživanja. Ona bi mogla odmah da počnu. Takođe je dobra ideja da se urade klinička istraživanja različitih dijeta usmerenih na unapređenje ljudske dugovečnosti.

Dramatično usporavanje starenja biće postignuto korišćenjem genske terapije. Nedavno je došlo do naučnog proboja u ovoj oblasti sa istraživanjima produženja životnog veka kod starih životinja.

Poznati su nam geni i načini njihove isporuke, sada je potrebno da se izvrše eksperimenti u cilju radikalnog produžetka života. Predmet intervencije bio bi ne samo ljudski genom, već i genomi ljudskih mikrobiota*.

Preuređivanje načina funkcionisanja genoma, kao i genetski modifikovana terapija matičnim ćelijama i terapijsko kloniranje mogu omogućiti da proces starenja bude zanemarljiv.

Međutim, podmlađivanje organizma će se verovatno boriti sa idejom i sa samom mogućnošću da se telo kao podloga ličnosti menja u nešto drugo. Vrlo je verovatno da naš cilj neće biti mladost, već stvaranje naprednijeg organizma sposobnog da reši zadatak sopstvene neuništivosti.

*Mikrobiota („mali živi“) jeste naziv koji je dat čitavoj mikrobiološkoj zajednici koja živi u simbiozi sa našim telom.

Ko je Marija Konovalenko?

Marija Konovalenko je diplomirala molekularnu biofiziku na Moskovskom institutu za fiziku i tehnologiju.

Od 2008. godine je deo naučnog tima neprofitne organizacije iz Moskve „Fondacija za produžetak života„. Od tada ona, pored naučnog rada, prikuplja i sredstva za proučavanje dugovečnosti i za istraživanja regenerativne medicine.

Proučava biologiju starenja u okviru zajedničkog programa Univerziteta Južne Karoline i Bakovog instituta za istraživanje starenja.

Borba protiv starenja je nešto što društvo veoma zanima, ali su načini borbe ono što često veoma odbija. Kloniranje, mutiranje gena, menjanje ljudskog tela i slično jesu pojmovi koji se sukobljavaju sa našim shvatanjem sveta i čoveka i izazivaju veliki strah.

Marija Konovalenko je jedna od savremenih naučnica koja istrajava u svojoj borbi za promenu načina razmišljanja. Pretpostavljamo da će veći uspeh postići svojim kuvarom koji je u pripremi, a koji će sadržati naučno potvrđene recepte za ishranu koja vodi dugovečnosti.