Ljudi bolje od veštačke inteligencije procenjuju starost osobe

Ljudi bolje od veštačke inteligencije procenjuju starost osobe na fotografiji. Ljudi su skloni tome da više precene starost nasmejanih lica.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaMichal Jarmoluk sa Pixabay

Alati za procenu starosti veštačke inteligencije prilično preuveličavaju ljudsku pristrasnost u proceni starosti na osnovu fotografije. Ovi alati su i u značajnoj meri manje tačni od ljudske procene. Dakle, ljudi još uvek bolje od veštačke inteligencije procenjuju starost osobe.

Naučnici sa Univerziteta Ben-Gurion u Izraelu i Univerziteta Vestern u Kanadi, testirali su 21 komercijalnu i nekomercijalnu tehnologiju veštačke inteligencije za procenu starosti. Među njima su bile i popularne web stranice i aplikacije. Istraživanje je sprovedeno tokom dve godine, od 2020. do 2022. godine. Ljudski ispitanici bili su studenti osnovnih studija bez obuke za procenu starosti.

Za istraživanje je korišćeno 480 fotografija žena i muškaraca. Svako od njih je fotografisan sa neutralnim i nasmejanim izrazom. Fotografije su podjednako podeljene na mlade odrasle (20-40 godina), sredovečne odrasle (40-60 godina) i starije odrasle (60-80 godina).

U testovima, ljudi su grešili u proseku za 1,1 godinu. Sa druge strane, veštačka inteligencija grešila je za 2,4 godine na istom skupu fotografija. Veštačka inteligencija je, takođe, bila manje precizna od ljudskih posmatrača kad su u pitanju lica starijih osoba i ženska lica.

Više se greši kod nasmejanih lica

Ljudi su skloni tome da više precene starost nasmejanih lica u poređenju sa onima sa neutralnim izrazom. Ali je i veštačka inteligencija precenila starost nasmejanih lica čak i više nego što su to činili ljudski posmatrači.

Pored toga, veštačka inteligencija se pokazala još više nepreciznom kod posmatranja lica starijih osoba u poređenju sa licima mlađih starosnih grupa, kao i za nasmejana u poređenju sa neutralnim licima i za ženska u poređenju sa muškim licima.

„Ovi rezultati upućuju na to da su naše procene starosti lica uglavnom vođene određenim vizuelnim pokazateljima, a ne predubeđenjima“, navode naučnici.

„Veštačka inteligencija je uobičavala da preuveliča efekat starenja kod osmeha na licima mlađih odraslih, pogrešno precenjujući njihovu starost za čak dve i po godine. Zanimljivo je da iako, kod ljudskih posmatrača efekat starenja kod osmeha ne postoji za lica sredovečnih žena, on je prisutan u sistemima veštačke inteligencije“, rekao je prof. Tzvi Ganel, sa Odeljenja za psihologiju.

IzvorNocamels/PC Press