UGC Beograd – Dom Voždovac

UGC Beograd – Dom Voždovac

Dom Voždovac je jedan od četiri doma u okviru kojih Ustanova Gerontološki centar Beograd pruža usluge smeštaja za starije osobe. Na smeštaju u ovom domu je 270 korisnika.

  • Kačerska 6-12, Voždovac
  • 11010 Beograd – Voždovac
  • tel: 011 2462 211
  • tel: 011 2462 210
  • email: vozdovac@ugcb.rs
  • web: www.ugcb.co.rs

Dom Voždovac je jedan od četiri doma u okviru kojih Ustanova Gerontološki centar Beograd pruža usluge smeštaja za starije osobe. Na ulasku u centralnu zgradu Doma Voždovac, lepim ćiriličnim slovima ispisano je:

Ovaj dom je sazidan 1972. godine na osnovu odluke Skupštine grada Beograda. Od te godine permanentno vodi brigu o starijim osobama kojima pruža društvenu i emocionalnu podršku.

Natpis Dom VoždovacKolektiv Doma koji se stara o korisnicima čine: Služba socijalnog rada i opštih poslova, Služba zdravstvenih poslova, Služba ishrane, Služba higijene i služba tehničkog održavanja.

Trudimo se da korisnicima obezbedimo bogat i aktivan život, pravilnu ishranu i pravnu sigurnost, psihološku podršku, zdravstvenu zaštitu i negu, radnu terapiju, fizioterapeutske usluge, frizerske i berberske usluge, pomoć pri održavanju lične higijene i higijene rublja.

Kompleks Doma čine četiri paviljona locirane na istočnoj padini Voždovca u mirnom kraju parkovskog tipa sa puno zelenila i cveća koje deluje relaksirajuće na korisnike.

Dom Voždovac

Četiri paviljona Doma Voždovac

U četiri paviljona Doma Voždovac, na smeštaju se nalazi 270 korisnika.

U okviru centralne zgrade koja je namenjena poluzavisnoj kategoriji korisnika, sobe su jednokrevetne i dvokrevetne sa kupatilom. Takođe, u istoj zgradi se nalazi administracija Doma, prijavnica, centralna trpezarija, kuhinjski blok, frizerski salon, bioskopska sala, ambulanta, dnevni boravci, blagajna Doma itd.

U okviru drugog paviljona borave korisnici nezavisne kategorije u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa kupatilom.

Treći paviljon predviđen je za smeštaj nezavisnih korisnika u okviru jednokrevetnih i dvokrevetnih garsonjera sa kupatilom.

Četvrti paviljon je stacionarnog tipa i predviđen je za smeštaj zavisnih korisnika u dvokrevetnim i četvorokrevetnim sobama sa kupatilima. U istom paviljonu se nalaze ambulanta, prostor za fizikalnu terapiju i tri manje trpezarije.

Prostor za igranje šaha Dom Voždovac Beograd

Jedan od korisnika Doma, potpukovnik u penziji, g. Svetozar Vujičić Mićov, odštampao je Dnevnik koji je vodio od prijema u Dom, 2013. godine. Uz dozvolu autora, u prikazu Doma Voždovac, prenosimo delove iz ovog Dnevnika:

„Sve su zgrade primerno čiste. Higijeničarke neprestano čiste i zgrada je svih 24 sata besprekorno čista. One stalno obilaze prostorije i gde vide neku mrlju, one je očiste. To se radi svakodnevno i svakog časa. Ovo je slučaj i sa radnicima i majstorom. Dese se neki kvarovi, ali ih oni odmah otklone. Vrlo su svi vredni. Kao da su videli jedno od drugoga i kao da se takmiče, ne dozvoljavaju da im nešto ne funkcioniše.“

Mali zajednički kutak Dom Voždovac

Poštovanje privatnosti, podsticanje kontakata

U Domu Voždovac, nastoji se da svaki korisnik ima svoju privatnost, da neguje svoju posebnost i da svoj prostor oplemeni svojim ličnim predmetima. Kako bi motivisali korisnike da što lepše urede svoj životni prostor, stručno osoblje redovno organizuje takmičenja i proglašava najlepše terase.

Posete porodice i prijatelja su omogućene svakog dana, od 10 do 22 časa. Korisnici posete primaju u svojim sobama ili dnevnim boravcima.

Jevrejski paviljon Dom Voždovac

Ishrana

Hrana se za korisnike sprema u centralnoj kuhinji Doma pored koje se nalazi velika trpezarija, u kojoj obeduju uglavnom svi pokretni korisnici. Iz centralne trpezarije, hrana se distibuira do stacionarnog odeljenja i servira u manjim trpezarijama. Korisnici koji ne mogu samostalno da se hrane, imaju pomoć od strane negovateljica.

Jelovnik se sastavlja na nivou Ustanove i postoje četiri različita oblika ishrane: standardna, dijabetična, barena i pasirana. Sve dijete za obroke izvan standarda isključivo su na preporuku izabranog lekara. Za dijabetične korisnike planiraju se i dve užine. Poštuju se i druge potrebe korisnika, na primer u vreme posta, slava, rođendana i sl. Ispravnost hrane kontroliše sanitarna inspekcija Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Trpezarija Dom Voždovac

„Po mojoj proceni, kuvari su majstori svog zanata, a servirke su i majstori i savesni izvršioci vrlo brzog posluživanja korisnika. Korisnici su razni, sa raznim zahtevima koji su ponekad i opravdani, ali ima mnogo i neopravdanih. Servirke to stoički podnose i zadovoljavaju potrebe koje su opravdane, ali kulturno odbijaju one korisnike koji nisu u pravu.“ (S. Vujičić)

Zdravstvena zaštita

U okviru Doma, zdravstvenu zaštitu pružaju dva lekara, jedna glavna sestra, petnaest medicinskih sestara-tehničara, i tri fizioterapeuta. Svaki korisnik zadržava pravo na izbor svog lekara. Medicinsko osoblje brine o korisnicima 24 časa. U Domu se sprovode specijalistički pregledi interniste, psihijatra i fizijatra jednim mesečno, a po potrebi i češće. Pored medicinskog osoblja, negu korisnicima pružaju i 22 negovateljice.

Program zdravstvene nege određuje se prema zdravstvenom stanju korisnika i proceni funkcionalnog statusa, odnosno stepena podrške. U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti, pružaju se usluge fizikalne terapije i rehabilitacije. Program rehabilitacije se sprovodi po nalogu fizijatra, a isti sprovede troje fizioterapeuta. Medicinsko osoblje ima važeće licence za rad i kontinuirano se usavršava tokom cele godine.

Primetio sam da imaju mnogo posla. Mnogo je korisnika i svaki boluje od jedne ili više bolesti. Oni sa uspehom obavljaju svoj posao i nisam video da je bilo ko od njih namrštenog lica i da nešto negoduje. Vrlo su ljubazni prema korisnicima – pacijentima.“ (S. Vujičić o medicinskom osoblju)

Zajedničke aktivnosti

Zaposleni se trude da korisnike, koliko god je moguće, uključe u zajedničke aktivnosti, da ih podstaknu da se druže i zajedno stvaraju i uživaju. Zato, na svakom spratu, u okviru svih paviljona, postoje dnevni boravci, opremljeni garniturama za sedenje i televizorima u kojima mogu da se druže uz čaj i kafu. U centralnoj zgradi se održavaju priredbe. Takođe ovde se nalazi bioskop, sala na spratu, biblioteka i frizerski salon.

Bioskop Dom Voždovac

U našem domu dosta često ima raznih dešavanja i poseta, kao što su posete kulturno-umetničkih društava ili nekih studenata. Ovi su događaji posebno opisani, ali bih ovde samo rekao da je to za nas događaj od velike važnosti. Nama koji smo odvojeni od porodica i prethodnog života, znači mnogo. Oni nas razvesele i to traje u nama jedno vreme…“ (S. Vujičić)

Aktivnosti su prilagođene mogućnostima, potrebama i interesovanjima korisnika. Postoje muzička, literarna, likovna, kreativna, krojačka i cvećarska sekcija. U okviru kreativnih i likovnih radionica se organizovano izrađuju raznorazni umetnički predmeti, kolaži, slike, posuđe, ukrasi itd.

Kreativna radionica Dom Voždovac

Dom ima svoj hor – „Romantičari sa Voždovca“ koji se okuplja najmanje jednom nedeljno. Organizuju se brojni turniri između domova Gerontološkog centra u igranju šaha, domina, „Čoveče, ne ljuti se“, pikada itd.

U okviru sportsko-rekreativnih aktivnosti, organizuju se izleti i šetnje, a tai-či vežbe organizuju se svakog jutra, za oko 20 korisnika, dok bar jednom nedeljno dolazi instruktor.

Uvek dolazim ranije (na vežbe) i spreman očekujem nastavnika. Najčešće vežbe sa nama izvodi gospođa Marina. Dva puta nedeljno dolaze dvoje mladih iz grada – jedan muškarac i jedna mlada devojka. Svi su odlični. Milina je raditi sa njima. Vežbe traju otprilike oko dvadesetak minuta. Nisu teške, zanimljive su i pomažu organizmu.“ (S. Vujičić)

Često se organizuju bioskopske i pozorišne predstave u Domu. Ali korisnici rado posećuju predstave i koncerte u gradu. Korisnici imaju prilike da idu na izlete, u banje, manastire, da posećuju izložbe i muzeje.

Centralna sala Dom Voždovac

U okviru Projekta „Za dostojanstveniji život starih na rezidencijalnom smeštaju„, koji su realizovali nevladina organizacija Amity u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, a uz podršku Delegacije Evropske unije i saglasnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Dom Voždovac je istaknut kao pozitivan primer dobre prakse.