Gerontološki centar Zrenjanin

  • Principova 22 – 26, Zrenjanin
  • 23101 Zrenjanin
  • tel: 023 546 150

  • fax: 023 546 120
  • email: geront.zr@beotel.net
  • web: gczrenjanin.org
  • Direktorka: Zorica Vučković

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: