Gerontološki centar Zrenjanin

Gerontološki centar Zrenjanin

  • Principova 22 – 26, Zrenjanin

  • 23101 Zrenjanin

  • tel: 023 546 150

  • fax: 023 546 120

  • email: geront.zr@beotel.net

  • web: gczrenjanin.org

  • Direktorka: Zorica Vučković

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: