Kampanja za pravednu izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici

Kampanju za pravednu izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici pokrenuli su portal Bebac i još tri organizacije. Pozvali su građane da potpišu peticiju podrške toj inicijativi.

Oni su za pravedniju izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici koja će svim roditeljima koji rade omogućiti bolje uslove za planiranje, održavanje i širenje porodice. Kampanju su pokrenuli Roditeljski portal Bebac.com, „Centar za mame“, Udruženje „Roditelji“ i „Srbija u pokretu“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zakon, u svom sadašnjem obliku, ne samo da ne podržava razvoj porodice i povećanje nataliteta, već diskriminiše različite kategorije žena. Zato se, kako je navedeno u saopštenju, ne može smatrati ekonomski niti socijalno pravednim.

Ovaj zakon, kako kažu, već skoro tri godine ugrožava veliki broj porodica u Srbiji. Naime, u velikoj meri su umanjene naknade zarada na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta. Navode da predloženim izmenama nisu obuhvaćene mame preduzetnice i mame sa primanjima većim od proseka.

Plata na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta treba da se obračunava isto za mame koje su u radnom odnosu i mame preduzetnice. Pri tom, obračunski period treba da obuhvati 12 meseci, umesto trenutnih 18. Tokom meseca u kojima žena nije radila treba da se računa minimalna zarada u Srbiji, umesto sadašnjih nula dinara.

Izmene zakona moraju da obuhvate sledeće tri tačke:

  • Obračun naknade zarada koji će omogućiti da mame dobiju naknadu u skladu sa brojem meseci u kojima su radile, a ipak ne manju od minimalca
  • Izjednačavanje prava mama preduzetnica sa pravima koje ostvaruju ostale zaposlene mame
  • Pravedan obračun naknade zarada za mame koje imaju veća primanja od tri prosečne plate

Navode da izmene koje traže predstavljaju minimum koji će omogućiti porodicama izdržavanje dece u periodu odsustva sa rada i pravedan odnos prema svim mamama. Pored toga, tražene izmene su u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti materinstva.

Predloge, u okviru javne rasprave, poslali su nadležnom ministarstvu. Pozivaju sve građane koji smatraju da roditeljima treba zakon koji će zaista pružiti podršku porodicama sa decom da učine isto.

Svi zainteresovani građani mogu je podržati potpisivanjem peticije na portalu bebac.com: Tražimo jednako P(B)ravo za sve mame i pravednu brigu o porodici

Izvor: Autonomija
Fotografija: Diana Polekhina sa Unsplash

Moglo bi vas zanimati: