Telefonski centar za pomoć starijim i osobama sa invaliditetom

Crveni krst Srbije je uveo telefonski centar za pomoć starijim i osobama sa invaliditetom. Njima, kao i članovima njihovih porodica i ličnim asistentima, centar treba da pruži psihološku prve pomoći, informacije i psihosocijalnu podršku.

Telefonski centar za pomoć starijim i osobama sa invaliditetom radi svaki dan od 19 do 23 časova. Broj telefona je 064 6850 674.

Sve starije ili osobe sa invaliditetom koje osećaju teskobe, nemir i nemaju kome da se obrate, mogu da potraže pomoć od ovog centra. To važi i za članove njihovih porodica, negovatelje i lične asistente.

Putem ovog broja, moguće je dobiti i informacije o epidemiji, vakcinaciji i zaštiti od nasilja, prenosi agencija Beta.

Pružanje ove vrste pomoći realizovano je kroz projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“. To je trogodišnja inicijativa na Zapadnom Balkanu. Ovu inicijativu koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i austrijski Crveni krst.

Projekat je pokrenut krajem 2020. godine. On povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Кosova, i civilno društvo koje na nivou Evropske unije predstavlja interese starijih osoba i osoba sa invaliditetom.

U Crvenom krstu Subotica su rekli da su osnovni zadaci volontera u telefonskim centrima pružanje prve psihološke pomoći starijim osobama. To se ogleda u pružanju relevantne, tačne i neophodne informacije o epidemiji, merama zaštite i imunizaciji. Pored toga, putem ovog telefonskog centra mogu da se dobiju i informacije o zaštiti od nasilja. Volonteri centra će dati podatke o službama koje pružaju podršku i zaštitu, i obezbediti profesionalnu podršku onda kada je to potrebno. Kako prenosi Subotica.com, u Crvenom krstu Subotica su objasnili da će na taj način biti olakšan pristup pravima, a građane će povezati sa institucijama.

Fotografija: Penzin.rs

Podsećamo: