Telefonski centar za pomoć starijim i osobama sa invaliditetom

Crveni krst Srbije je uveo telefonski centar za pomoć starijim i osobama sa invaliditetom. Njima, kao i članovima njihovih porodica i ličnim asistentima, centar treba da pruži psihološku prve pomoći, informacije i psihosocijalnu podršku.

Telefonski centar za pomoć starijim i osobama sa invaliditetom radi svaki dan od 19 do 23 časova. Broj telefona je 064 6850 674.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sve starije ili osobe sa invaliditetom koje osećaju teskobe, nemir i nemaju kome da se obrate, mogu da potraže pomoć od ovog centra. To važi i za članove njihovih porodica, negovatelje i lične asistente.

Putem ovog broja, moguće je dobiti i informacije o epidemiji, vakcinaciji i zaštiti od nasilja, prenosi agencija Beta.

Pružanje ove vrste pomoći realizovano je kroz projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“. To je trogodišnja inicijativa na Zapadnom Balkanu. Ovu inicijativu koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i austrijski Crveni krst.

Projekat je pokrenut krajem 2020. godine. On povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Кosova, i civilno društvo koje na nivou Evropske unije predstavlja interese starijih osoba i osoba sa invaliditetom.

U Crvenom krstu Subotica su rekli da su osnovni zadaci volontera u telefonskim centrima pružanje prve psihološke pomoći starijim osobama. To se ogleda u pružanju relevantne, tačne i neophodne informacije o epidemiji, merama zaštite i imunizaciji. Pored toga, putem ovog telefonskog centra mogu da se dobiju i informacije o zaštiti od nasilja. Volonteri centra će dati podatke o službama koje pružaju podršku i zaštitu, i obezbediti profesionalnu podršku onda kada je to potrebno. Kako prenosi Subotica.com, u Crvenom krstu Subotica su objasnili da će na taj način biti olakšan pristup pravima, a građane će povezati sa institucijama.

Fotografija: Penzin.rs

Podsećamo: