Kako zaštititi kosti i sačuvati ih od preloma

Osteoporoza predstavlja epidemiju 21. veka. Sa dr Tatjanom Nikolov razgovaramo na temu osteoporoze. Da li je i na koji način moguće zaštititi kosti i sačuvati ih od preloma?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Osteoporoza je bolest koju nazivaju epidemijom 21. veka. Nju karakteriše smanjivanje gustine kostiju što za posledicu ima nastanak preloma. Na temu osteoporoze i da li je i na koji način moguće zaštititi kosti i sačuvati ih od preloma razgovaramo sa dr Tatjanom Nikolov, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije i načelnikom službe za dijagnostičko-konsultativne preglede Specijalne bolnice za reumatske bolesti u Novom Sadu.

U svetu oko 10 odsto stanovništva boluje od osteoporoze. Pošto se broj starijih osoba povećava, pretpostavlja se da će osteoporoza biti još veći zdravstveni problem, jer će se i broj preloma povećati. Procenjeno je da se u svetu, svake tri sekunde, dogodi prelom kao posledica osteoporoze. Odnosno, svaka treća žena i svaki peti muškarac nakon 50. godine života će doživeti prelom zbog smanjene koštane čvrstine.

Prelomi se najčešće javljaju na kičmenim pršljenovima, kukovima i ručnom zglobu. Događaju se čak i na takozvanu „malu traumu“. To znači da ovi prelomi nastaju i u situacijama kada se verovatno ne bi dogodili da nema osteoporoze.

Od osteoporoze oboljevaju osobe oba pola i svih uzrasta, a posebno su ugrožene žene u menopauzi. Tada dolazi do smanjenog lučenja ženskih polnih hormona i prestaje njihova zaštitna uloga na kost. Kod muškaraca je gubitak koštane mase sporiji i manji, kosti su čvršće, pa oni ređe imaju osteoporozu.

Faktori rizika za osteoporozu

Faktori rizika za nastanak osteoporoze su mnogobrojni. Možemo ih podeliti u dve grupe, na promenjive i nepromenjive.

Nepromenjivi faktori rizika su oni na koje ne možemo da utičemo: ženski pol, bela rasa, rana menopauza (pre 45. godine života), osteoporoza i prelom kuka majke, životna dob preko 65 godina i genetska predispozicija. Takođe, neke pridružene bolesti mogu loše uticati na zdravlje kostiju. Tu spadaju bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, bubrežna insuficijencija, poremećaji apsorpcije i neke upalne reumatske bolesti, kao i upotreba nekih lekova koji smanjuju koštanu gustinu.

Za razliku od prethodnih faktora rizika na koje ne možemo uticati, jako je bitno uticati na one faktore koji zavise od nas. Smanjenjem telesne težine, prekidom konzumiranja alkohola, prestankom pušenja, kao i redovnim unošenjem vitamina K2 i D3 možemo u velikoj meri sprečiti nastanak osteoporoze.

Tretiranje osteoporoze

Prema preporukama Svestske zdravstvene organizacije, dijagnoza se postavlja DXA pregledom. Pregled je bezbolan i komforan za pacijenta, traje nekoliko minuta, bezbedan je, tako da je moguće koštanu gustinu izmeriti u svim životnim dobima, uključujući i decu.

Danas postoji veliki broj lekova koji se primenjuju u cilju sprečavanja i lečenja osteoporoze. Terapija ima za cilj da održi postojeće stanje ili da popravi koštanu gustinu. Sve lekove možemo podeliti u tri osnovne grupe: lekovi koji sprečavaju razgradnju kosti, lekove koji stimulišu izgradnju kosti i lekove koji imaju oba navedena efekta.

Kao što je već pomenuto, važan deo za sprečavanje nastanka i razvoja osteoporoze je redovno unošenje vitamina K2 i D3. Bitno je naglasiti da oni najbolje deluju zajedno, te da je suplementacija preparatom K2D3® Viva efikasnija u sprečavanju gubitka koštane mase nego kada se ovi vitamini koriste pojedinačno.

K2D3® Viva je jedinstven preparat koji može pomoći da se spreči nastanak i razvoj osteoporoze. Jedna soft gel kapsula ovog preparata sadrži 2000 IJ vitamina D3. To predstavlja preporučenu dnevnu dozu, koja omogućava adekvatno preuzimanje kalcijuma. Da bi se kalcijum pravilno iskoristio tj. ugradio u kosti, a ne u neka druga tkiva, neophodan je vitamin K2. To upravo imamo u ovoj idealnoj kombinaciji. Zato je uz vitamin D3 uvek potrebno uzimati i vitamin K2. Prednost je i u tome što se može nesmetano kombinovati sa lekovima za lečenje osteoporoze i ima dobru efikasnost i podnošljivost.

Važno je da znamo da je osteoporoza „nema bolest“ jer ne daje nikakve simptome i otkriva se najčešće tek nakon što dođe do preloma. Zato je moja preporuka K2D3® Viva.