Frilenseri za učešće u izradi Zakona o radu, uz uslov

Frilenseri – radnici na internetu, pozvani su da uzmu učešće u izradi Zakona o radu. Poziv su prihvatili uz uslov da Vlada odustane od njihovog oporezivanja u prethodnih pet godina.

Udruženje radnika na internetu prihvatilo je poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da učestvuje u radnoj grupi za izradu novog zakona o radu. Ovo udruženje, međutim, ne odustaje od svojih zahteva u vezi sa oporezivanjem ove vrste poslova.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Miran Pogačar, predsednik Udruženja radnika na internetu kaže da ovo udruženje želi da učestvuje u izradi zakona koji će frilenserima omogućiti da postanu jednaki sa drugim zaposlenima i u pravima i u obavezama. Naglašava, međutim, da je za njih „primarno da Vlada odustane od oporezivanja radnika na internetu u prethodnih pet godina“.

„Nezamislivo je da prihvatimo poziv koji smo dobili od Ministarstva za rad za izradu zakona o oporezivanju radnika na internetu, a da prethodno nismo završili pregovore sa Vladom Srbije o povlačenju predloga da nas Ministarstvo finansija oporezuje retroaktivno.“

Zašto su frilenseri odbili predlog Vlade Srbije za reprogram duga?

Udruženje je u novembru 2020. godine predalo svoje zahteve Vladi Srbije i Ministarstvu finansija. Najvažniji zahtev bio je da se poreska kontrola prihoda radnika na internetu ne radi za prethodni period. Frilenseri su tražili da se poreska kontrola u njihovom slučaju ne vrši sve dok se ne uredi njihov zakonski status i ne usvoji odgovarajući poreski model.

Na poslednjem sastanku ovog udruženja sa predstavnicima Vlade Srbije nije postignut dogovor. Država je tada, 5. februara 2021. godine, frilenserima ponudila reprogram duga. Takođe, svi postupci oko naplate poreza bili bi obustavljeni do aprila 2021. godine.

Tada je planirano da Zakon o porezu na dohodak građana bude izmenjen. Tim izmenama bi bilo predviđeno da frilenseri otplaćuju na rate poreze za proteklih pet godina i za tekuću godinu, a da kamate budu otpisane. Ove rate bi bile odobrene i do 10 godina. Tako bi mogli da se otplate i doprinosi.

Pogačar kaže da je Udruženje predlog Vlade odbilo. Ovaj predlog je za njih „apsolutno neprihvatljiv i tera nas u dužničko ropstvo narednih deset godina, a moguće i mnogo duže“.

Naglašavaju da navodni dug nije nastao njihovom krivicom, već greškama Poreske uprave.

Udruženje radnika na internetu će nastaviti proteste ako ne bude povučen predlog Vlade o retroaktivnom oporezivanju. Miran Pogačar je rekao i da je u toku dogovor sa sindikatima.

Izvor: Slobodna Evropa

Podsećamo: