Odgovornost Fonda PIO za zloupotrebu podataka penzionera

Odakle jednoj stranci lični podaci građana Srbije koji su zakonom zaštićeni? Ako je, što izgleda kao jedino moguće, SNS podatke dobila od Fonda PIO, neko bi u toj instituciji morao da odgovara. Ali oni ne smatraju ni da je potrebno da tužilaštvu (promptno) odgovore.
Prenosimo tekst Insajdera.

Fond PIO ni posle više od pola godine nije dostavio tužilaštvu tražena obaveštenja u vezi sa adresama penzionera koje je koristila Srpska napredna stranka (SNS) kada je slala pismo zahvalnosti svog lidera Aleksandra Vučića nakon izbora.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Poverenik za informacije od javnog značaja još krajem 2018. godine podneo je krivičnu prijavu protiv NN službenog lica u toj instituciji zbog sumnje da je neovlašćeno ustupilo adrese penzionera SNS-u. Međutim, odgovora iz Fonda PIO nema ni nakon urgencije tužilaštva.

Predsednikovo pismo zahvalnosti penzionerima

Na adrese penzionera u Srbiji pismo zahvalnosti, sa logom Srpske napredne stranke i potpisom Aleksandra Vučića, ali ne kao predsednika države, već lidera stranke, stigla su sredinom novembra 2018. godine. Pošiljalac nije bio Fond PIO, koji ima evidenciju o svim penzionerima u Srbiji, već SNS. Ako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti poštuje, SNS ne bi smela da raspolaže informacijama ko je sve penzioner i gde živi.

Upravo zbog ovoga reagovao je tadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. On je pokrenuo postupak nadzora u Fondu PIO i Generalnom sekretarijatu predsednika Republike. Generalni sekretarijat je tada odgovorio Povereniku da uopšte nije obrađivao, odnosno pribavljao podatke o penzionerima.

Iako je Fond PIO tada u odgovoru Insajderu tvrdio da ni oni nisu dostavili podatke stranci, Povereniku nisu odgovorili na pitanja koja im je uputio. Zbog toga je Rodoljub Šabić početkom decembra 2018. podneo krivičnu prijavu protiv NN službenog lica u Fondu PIO.

Nema odgovora na zahtev tužilaštva

Od tada pa do danas tim povodom praktično ništa nije urađeno. Odgovarajući na pitanje Insajdera u kojoj fazi je postupak, u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu kažu da od Fonda PIO do danas nisu dobili tražene informacije.

„Tužilaštvo je stavilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja PIO fondu 03. 01. 2019, zatim urgenciju 29. 01. 2019, a PIO fond nas je dopisom 18. 02. 2019. obavestio da su provere po našem zahtevu u toku i da će nas obavestiti nakon izvršenih provera“, navodi se u odgovoru tužilaštva.

Zbog čega tužilaštvu do danas nisu dostavljeni traženi podaci pitanje je koje je Insajder uputio Fondu PIO. Portal Insajder do danas nije dobio odgovor.

Povereniku su se obratili građani, korisnici penzija koji su dobili pismo. On je zatražio od Fonda PIO da se izjasni da li je učinio dostupnim SNS-u, predsedniku Srbije ili trećem licu podatke o imenima, prezimenima i adresama korisnika penzija u Srbiji. U slučaju da jesu, traženo je da se izjasne koji je pravni osnov i svrha činjenja dostupnim ovih podataka.

SNS obavestio JP „Pošta Srbije“ o planiranom slanju oko 1,7 miliona pisama

Srpska napredna stranka je tvrdila da su podaci dobijeni iz baze članstva stranke, kao i kroz akcije i štandove koje su sprovodili poslednjih deset godina. SNS je tvrdio da su penzioneri od kojih su uzeti podaci dali pristanak za obradu ličnih podataka stranci kao rukovaocu prikupljenih podataka. Međutim, problem je bio u broju pošljaka koje je na direktne adrese uputila SNS.

Kako je utvrdio Poverenik, Srpska napredna stranka obavestila je JP „Pošta Srbije“ o planiranoj otpremi oko milion i sedamsto hiljada pošiljaka adresovane direktne pošte.

„Budući da navedeni broj potpuno korespondira sa ukupnim stvarnim brojem korisnika penzija u Republici Srbiji, a da se lični podaci tolikog broja lica ne mogu pribaviti na način opisan u izjašnjenju Srpske napredne stranke, Poverenik je podneo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu“, saopštio je 2018. godine Poverenik.

Podaci o imenima i adresama penzionera spadaju u lične podatke građana Srbije koji su zakonom zaštićeni. Tim podacima može da raspolaže samo državna institucija. Na koji način su onda lični podaci penzionera postali dostupni jednoj političkoj stranci? Odgovor javnost Srbije i dalje čeka.

Izvor: Insajder

Podsećamo na reagovanja povodom ovog pisma Aleksandra Vučića penzionerima Srbije: