Dobili smo Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija

Srbija je dobila Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. Tek se očekuje da bude razvijen Registar kvalifikacija.

Registar je svojevrsna elektronska platforma koja će omogućiti uvid u sve kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno obrazovanje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Popisane, razvrstane po nivoima i detaljno opisane kvalifikacije, omogućiće da svako može da odgovori na pitanje šta je njegova kvalifikacija i koje poslove može da radi. Ovo je naglašeno 16. decembra 2019. na skupu „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji“.

Okvir kvalifikacija ukazuje i na mogućnosti prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi.

Radi se i na usaglašavanju Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija. To će omogućiti lakšu uporedivost kvalifikacija u Srbiji sa kvalifikacijama drugih zemalja. Na taj način će biti olakšana i prenosivost kvalifikacija u druge sisteme.

Mladen Šarčević, ministar prosvete, smatra da se od obrazovanja očekuje da pojedinac stekne znanje i veštine koje će mu omogućiti da se zaposli.

Uspostavljanjem Nacionalnog okvira kvalifikacija, kaže, dobrobit će osetiti i poslodavci i pojedinci.

„U okviru sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija, pored kvalifikacija stečenih u formalnom obrazovanju, uzimaće se u obzir i kvalifikacije stečene i u neformalnom obrazovanju, neformalnim učenjima.“

Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, naveo je da se pokazalo da je investicija u obrazovanje najbolja investicija.

Fabrici navodi da je EU još 2008. godine napravila Evropski okvir kvalifikacija. Evropski okvir kvalifikacija omogućava mobilnost studenata, ali i radne snage.

Kroz projekat Razvoj integrisanih sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji, EU je donirala 1,38 miliona evra. Namena ove donacije je da se uredi sistem kvalifikacija i da se svi nivoi i vrste kvalifikacija povežu sa tržištem rada.

Nacionalni okvir kvalifikacija opisuje šta bi učenici, studenti ili odrasli polaznici obuka trebalo da znaju, razumeju i mogu da urade na osnovu stečenih kvalifikacija.

Izvor: Tanjug
Fotografija: rawpixel.com

Podsećamo:

Srbija je najkasnije do kraja 2016. godine ili početkom 2017 trebalo da dobije Nacionalni okvir kvalifikacija. V. Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS) – Između obrazovanja i privrede