Početna Magazin Godine Ekonomija Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS) – Između obrazovanja i privrede

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS) – Između obrazovanja i privrede

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS) – Između obrazovanja i privrede

Najkasnije do kraja 2016. godine ili početkom 2017, Srbija bi trebalo da dobije Nacionalni okvir kvalifikacija. Koristi od toga trebalo da bi da imaju i učenici, ali i privreda. Učenici bi trebalo da imaju veću mobilnost kroz obrazovanje, horizontalnu i vertikalnu, ali i da precizno znaju šta im sve pruža obrazovni sistem u smislu budućeg zaposlenja.

izvor: M. R. Petrović za Blic

Kvalifikacija, naime, treba da pokaže šta određena osoba ume i može da uradi, a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila.

– NOKS treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem, tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada, društva kao celine, ali i da zadovolje svoje lične potrebe – kaže za “Blic” posebni savetnik ministra prosvete Mirjana Bojanić.

Na pitanje ima li zanimanja kojima se ljudi mogu baviti i bez posebnih kvalifikacija, ona odgovara da je osnovna premisa da svako treba da radi posao za koji je kvalifikovan.

ŠTA SU KVALIFIKACIJE, A ŠTA JE ZANIMANJE

– Kvalifikacije pripadaju svetu obrazovanja, a zanimanja svetu rada. Kvalifikacija je formalno priznanje učenjem stečenih kompetencija, a zanimanje predstavlja skup srodnih i međusobno povezanih grupa poslova i zadataka, bez obzira na granu delatnosti. Kvalifikacije se razvijaju na osnovu opisa rada, ali jedna kvalifikacija može da osposobi za rad u više zanimanja – objašnjava Mirjana Bojanić.

– Svi očekujemo da lekar koji nas leči ima odgovarajuću kvalifikaciju, a to podrazumeva da ima odgovarajuća znanja, veštine, stavove i sposobnosti. Isti princip važi za kvalifikacije na svim nivoima. Individualni poljoprivredni proizvođač mora da zna svojstva pesticida i đubriva, mora da ih koristi na način i u skladu sa uputstvima. U suprotnom, posledice su velike – objašnjava Bojanić.

Okvir kvalifikacija će, kako kaže, pomoći učenicima i studentima da bolje razumeju mogućnosti koje im pruža obrazovni sistem, imaće veću mobilnost, horizontalnu i vertikalnu, kroz obrazovni sistem.

– NOKS će obezbediti prepoznavanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja, ali i uporedivost i prepoznatljivost kvalifikacija stečenih u Srbiji sa onima stečenim u drugim zeljama, kao i obrnuto. Od poslodavaca se očekuje da se aktivno uključe i daju svoj doprinos razvoju obrazovanja, a za uzvrat će dobiti odgovarajuću kvalifikovanu radnu snagu – kaže posebna savetnica ministra.

Na pitanje da li to znači da će donošenje zakona o NOKS označiti i početak kraja hiperprodukcije zanimanja koja nisu tražena i istovremeno stvaranja kadrova potrebnih srpskoj privredi i društvu, Mirjana Bojanić odgovara: “Da, na duge staze.”

Ovim zakonom bi, naime, trebalo da bude uspostavljeno socijalno partnerstva sa privredom i svim produktivnim delovima društva, koje sada ne postoji.

– Mehanizam socijalnog partnerstva na nacionalnom nivou oličen je u sektorskim većima. Sektorska veća će većinom činiti predstavnici najboljih poslodavaca (preduzeća i ustanova) u sektorima i oni su ti koji treba da kažu koje i kakve kvalifikacije im trebaju. Ovaj mehanizam sada ne postoji i njegova izgradnja je isto proces koji će da traje. Ali ono što treba reći jeste da obrazovanje očekuje aktivnu ulogu poslodavaca u ovom procesu – zaključuje Mirjana Bojanić.

Koga zanima tema obrazovanja možda će mu biti zanimljiv i ovaj video: