Ukidanje konverzije zemljišta

Ukidanje konverzije zemljišta je legalizacija korupcije. Zašto i šta je sve sporno, u glavnim crtama bar?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ukidanje konverzije zemljišta, tj. prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu predstavlja legalizaciju korupcije, smatra Jovan Rajić, advokat i predsednik UO Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

U šturom saopštenju, drugom po redu, izdatom posle sednice Vlade Srbije 4. maja 2023, obelodanjeno je i da je „Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji kojim se ubrzavaju procedure za izdavanje građevinskih dozvola, ukidaju prepreke, kao što je konverzija uz naknadu, i omogućava da proces izdavanja dozvola bude transparentniji i u cilju veće zaštite građana i onih koji grade“.

Da je postojala namera ukidanja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bilo je poznato još s kraja 2022. godine. Tada je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izjavio da bi se time „oslobodilo 5.000 lokacija za gradnju i da će on izneti predlog njenog ukidanja“.

Nacrt izmena Zakona o planiranju i izgradnji prošao je javnu raspravu u februaru 2023. Koju verziju je usvojila Vlada u ovom trenutku još nije poznato. Novinarka N1 Daniela Ilić Krasić navodi da predlog zakona nije objavljen ni na sajtu ministarstva, ni vlade, ni parlamenta.

Ukidanjem obaveze konverzije uz naknadu se, praktično, omogućava kompanijama da svoje pravo korišćenja državnog građevinskog zemljišta, stečenog kupovinom firmi iz privatizacije, stečaja ili kroz izvršni postupak, konvertuju u svojinu bez naknade koja je po sadašnjim propisima obavezna. Pri tom, nema zvaničnih podataka o veličini tih parcela, firmama koje ih poseduju, načinu na koji su ih stekle, niti analize šta bi se dobilo ukoliko se zakon izmeni.

Sporno ukidanje konverzije

Advokat Jovan Rajić je više puta do sada ukazivao na štetnost ukidanja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljište. On smatra da se time širom otvaraju vrata korupciji.

Rajić kaže da je, pre svega, sporan trenutak. „Prva stvar je trenutak u kojem se konverzija ukida. To mi je najproblematičnije jer pokazuje odsustvo svakog ljudskog momenta i empatije prema trenutnoj situaciji i odgovornosti za trenutak u kojem se nalazimo“, rekao je za N1. Naime, saopšteno je da se konverzija ukida svega dan nakon ogromne tragediije koja se desila u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogadu.

Zatim, način na koji se ukida konverzija takođe je pogrešan. Jedino prolaskom kroz skupštinsku proceduru, kaže Rajić, može da se ukine zakon koji je uveo konverziju.

„Dalje, čitav postupak je netransparentan imajući u vidu da ne znamo koji je zakon uopšte u skupštinskoj proceduri. Izmene Zakona o planiranju i izgradnji bile su, naime, na javnoj raspravi koja je 20. februara završena. Minstarstvo je bilo u obavezi da do 7. marta objavi izveštaj koji se komentari iz javne rasprave usvajaju, koji ne – i zašto“, kaže Rajić. RERI je slao komentare na deo oko konverzije.

„Postoji poseban zakon o konverziji koji su 2015. godine, kada su ga usvajali, vatreno branili. A sada ga izmenama ovog Zakona o planiranju i izgradnji, što je problematično sa pravne strane, na mala vrata stavljaju van snage. Faktički time pokušavaju da zabašure ostale izmene koje najavljuju. A sve to rade da bi pokrili ovo nepočinstvo koje prave sa ukidanjem konverzije“, smatra Rajić.

Legalizovana korupcija

Investitori koji su kroz privatizaciju ili stečaj kupovali preduzeća, postajali su tom kupoprodajom vlasnici preduzeća. Oni, međutim, nisu i vlasnici zemljišta na kojem se preduzeće nalazi. Da bi stekli svojinu i na zemljištu na kojem se poslovna zgrada nalazi, oni moraju da plate naknadu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na tom zemljištu.

„Tu nije reč samo o firmama kupovanim kroz stečaj i privatizaciju. To su i slučajevi kada neko za dinar kupi prezaduženo preduzeće čija je vrednost mala. Sada će, ukidanjem konverzije, on besplatno steći i svojinu nad zemljištem tog preduzeća. Ukidanje konverzije je legalizacija korupcije“, poručio je Jovan Rajić.

Sada je, dakle, korupcija legalizovana.

„Jer, neko tamo može sada da pozove investitore i kaže im: ‘Gospodo, sad ću vam rešiti problem odjednom, svima. Ukinuću vam zakon i vi svi zajedno nećete platiti desetine miliona koje biste platili, a zauzvrat mi treba to i to…'“, kaže Jovan Rajić.

Sporne 24 privatizacije su ništa za ovo u smislu štete koju to čini budžetu, dodaje.

„Ko se najviše zalagao za ukidanje konverzije? Goran Vesić sa pozicije gradskog menadžera operativno stoji iza toga, ali nisam siguran da je on ‘glavni i odgovorni’. To je moralo da dođe pravo sa vrha“, naglašava Rajić.

Pravila se ne menjaju u toku igre

Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu ocenio je da je odluka Vlade Srbije da predloži izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, kojom se ukida naknada za konverziju u pravo svojine prava na korišćenje zemljišta stečenog u privatizaciji i stečaju – katastrofalna.

„To je katastrofa, ne samo zbog pravičnosti i gubljenja prihoda, već i zbog toga što Vlada Srbije ne može da shvati da se pravila ne menjaju u toku igre“, objašnjava Savić.

Izvor: N1