Broj zaraženih koronavirusom u domovima za stare

U Srbiji, trenutno je registrovano 587 osoba koje su zaražene koronavirusom u domovima za stare – privatnim i državnim, kao i u ustanovama socijalne zaštite. Od toga, 489 osoba su korisnici, a 98 zaposleni.

U Srbiji je u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno prisustvo koronavirusa kod 489 korisnika i 98 zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dakle, nije saopšteno koliki je tačno broj zaraženih koronavirusom u domovima za stare, već je dat zbirni broj – ustanove socijalne zaštite i domovi za stare.

Prisustvo koronavirusa potvrđeno je u gerontološkim centrima u Nišu, Кruševcu, Кnjaževcu, Aleksincu, Mataruškoj Banji, Gerontološkom centru Beograd – Usluga Pomoć u kući i Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, odeljenju Novi Beograd.

Virus je potvrđen i u Domu za smeštaj starih lica u Smederevu, Domskom odeljenju za smeštaj odraslih i starih u Novom Pazaru, Domu za decu i omladinu „Duško Radović“ u Nišu, Prihvatilištu za decu u Beogradu, Prihvatilištu za odrasle i starije osobe u Beogradu, Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu i Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu.

Koronavirus je prisutan i u Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju Blace-Trbunje, Domu za smeštaj odraslih lica Кulina, kao i domovima za smeštaj odraslih i starijih „Stara pruga“ na Umci, „Doživeti stotu'“ u Beogradu, „Elite Home Star“, u Progaru, „Eskulap centar“ u Nišu, „Nana“ u Beogradu, „Nada“ u Beogradu i „Sunčev breg“ u Beogradu.

Кorisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa, smešteni su u izolaciju. Zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i u kućnoj su izolaciji.

Broj i kapacitet
državnih i privatnih ustanova socijalne zaštite

Ukupan broj ustanova socijalne zaštite čiji su osnivači Republika Srbija i AP Vojvodina je 74, a kapacitet im je za 14.512 korisnika.

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih na teritoriji Srbije iznosi 229, a kapacitet im je za 8.617 korisnika.

Izvor: N1
FotografijaGerontološki centar Karaburma UGCB

Podsećamo: